AGORIA V.Z.W.

Binnen Agoria V.Z.W. wordt later deze maand met "Agoria Industrial Automation" een nieuwe marktgerichte groepering boven de doopvont gehouden. Opzet van de groepering is de promotie van de technieken voor industriële automatisering en de bedrijven die ze ontwikkelen en aanbieden, bij te dragen tot het efficiënt gebruik van industriële automatisering, te fungeren als een platform waar alle marktspelers en geïnteresseerden elkaar kunnen ontmoeten om ideeën, initiatieven en ervaringen te bespreken en uit te wisselen en, ten slotte, informatie te verspreiden over technologische en economische ontwikkelingen in deze snel veranderende discipline alsook over kansen en behoeften op deze markt. Agoria Industrial Automation richt zich tot alle bedrijven actief in één van de volgende vier deelgebieden: fabricanten en invoerders van componenten, systemen en oplossingen voor factory en process automation, integratoren, industriële bordenbouwers, industriële onderhoudsfirma's en engineering-bureaus, fabricanten en invoerders actief op het gebied van mechanische, elektrische, pneumatische en hydraulische aandrijftechniek en bijhorende producten en diensten, en, tot slot, fabricanten, invoerders en integratoren die softwareproducten en -diensten leveren of implementeren op het domein van management-, productie-, process- of machinecontrole. Meer info: 02/706.80.00.