IMEC V.Z.W.

IMEC V.Z.W. (Heverlee), voluit het Interuniversitair Micro Electronica Centrum, heeft van de Vlaamse regering een subsidie ten belope van 20 miljoen BEF gekregen om na te gaan of een nieuwe verpakkingstechniek voor halfgeleiders in aanmerking voor commercialisatie komt. Het betreft met name een door IMEC zelf ontwikkelde techniek met performante karakteristieken. Middels een haalbaarheidsstudie zal worden nagegaan of in Vlaanderen een produktie-eenheid kan worden opgestart. Meer info: 016/28.12.11.