AXA BELGIUM N.V.

Bank- en verzekeringsgroep AXA Belgium N.V. (Brussel) heeft het CMMI-certificaat niveau 2 (Capability Maturity Model Integration) ontvangen voor de volledige IT-afdeling. Voor AXA staat een en ander gelijk met een belangrijke stap naar een steeds betere dienstverlening. Uitreikende instantie is het gerenommeerde "Software Engineering Institute" (SEI), dat door het Amerikaanse ministerie van Defensie werd opgericht. SEI ontwierp in 1991 het CMMI-model als meetinstrument dat nagaat hoezeer men erop kan vertrouwen dat een leverancier binnen de afgesproken termijn zal leveren wat hij beloofd heeft. AXA's IT-afdeling haalde niveau 2 van het CMMI-certificaat voor de procesgebieden requirement management, project planning, project monitoring & control, measurement & analysis, process & quality assurance, configuration management en supplier agreement management. Voor de Belgische financiële wereld geldt het een première. Meer info: www.axa.be.