LAVERGE CLEANING N.V.

Laverge Cleaning N.V., (Zwevegem), dat zich toespitst op industriële reiniging voor de groot- en kleinindustrie, is één van de eerste vijftien bedrijven in de dienstensector die, kort voor het zomerverlof, op het West-Vlaams Milieucharter hebben ingetekend. Het voorgelegde actieplan werd alvast bestempeld als volledig, compleet en vernieuwend. Meer info: 056/77.73.65 of http://www.laverge-cleaning.be.