INFOMAT N.V.

Met de overname van alle Dimasys-activiteiten van het IBM-filiaal Computer Support heeft Infomat N.V. (Zaventem), het Business Solution Center van de Systemat Group (Lasne), zijn positie op de ERP-markt voor KMO's gevoelig verstevigd. Voorheen distribueerde en implementeerde Infomat het ERP-pakket Dimasys. Het modulair opgebouwde Dimasys-pakket bestaat uit een dertigtal modules onderverdeeld in een aantal groepen zoals Marketing, Logistiek, Dienst-na-Verkoop, Produktie, Warehouse Management en Financieel Beheer. Vermits het platformonafhankelijk is maakt Infomat zich sterk het hele KMO-segment af te dekken. Bovendien is Dimasys harmonieus te integreren met de Microsoft bureautica-toepassingen. Naast zijn Dimasys-pijler, biedt Infomat een brede waaier van produkten en diensten aan bedrijven die voor het IBM AS/400-platform hebben gekozen. Als gevolg van de acquisitie van Dimasys heeft Infomat nieuwe kantoren geopend in Blok C van het Garden Square te 2610 Antwerpen, Laarstraat 16. Telefoon: 03/820.60.00. Telefax: 03/830.69.42. In Wilrijk, zij het niet op dezelfde locatie, vindt Infomat zusterbedrijf Datarelay terug, dat voornamelijk in de verkoop van computerhardware actief is.