Warehouses De Pauw N.V.

De algemene vergadering van de zaakvoerder van vastgoed-bevak Warehouses De Pauw N.V. (WDP) heeft Alex Van Breedam tot derde onafhankelijk bestuurder benoemd. Marc Duyck werd tot voorzitter aangesteld. Naast het management, in casu Tony De Pauw (ceo) en Joost Uwents (cfo), hebben drie onafhankelijke bestuurders zitting in de raad van bestuur van de zaakvoerder van WDP, met name Marc Duyck, Dirk Van den Broeck en Alex Van Breedam.