IMEC V.Z.W.

In weerwil van de slechte economische situatie wist IMEC V.Z.W. (Leuven) in het voorbije jaar zijn gerealiseerde inkomsten over 2002 met 15% op te voeren. De contractinkomsten stegen met name tot nagenoeg 105 miljoen euro. In het totale IMEC-budget, groot 138 miljoen, is dat een aandeel van 76%. De Vlaamse Gemeenschap, waarmee IMEC vorig jaar een nieuwe beheersovereenkomst voor vijf jaar afsloot, past het verschil bij. Internationale contracten waren goed voor 50,2 miljoen euro inkomsten. Vorig jaar had IMEC een honderdtal contracten met bedrijven in de Vlaamse regio, waarbij een belangrijke inspanning naar de KMO's werd geleverd, die driekwart van de partnerships van IMEC in Vlaanderen uitmaken. Meer info: 016/28.18.30 of http://www.imec.be.