Vlaams Instituut voor de Logistiek V.Z.W.

Alex Van Breedam, algemeen directeur van het Vlaams Instituut voor de Logistiek V.Z.W. (VIL, Antwerpen), werd tot april 2006 als enige Europeaan verkozen tot lid van het Technical Development Steering Committee (TDSC) van de Supply Chain Council. Dat is een Amerikaanse organisatie zonder winstoogmerk met als doelstelling de continue verbetering van de bedrijfslogistiek wereldwijd.