Als zelfstandige zelf instaan voor sociale lasten

Andere regeling voor werkgevers

Als je zelfstandig wil zijn, moet je in België zelf instaan voor je sociale verzekeringsfonds, je medische verzekering, je verzekering voor arbeidsongeschiktheid, je pensioen, je moederschapsverzekering, je faillissementsverzekering en de aansluiting bij een ziekenfonds. Een hele boterham.


Je moet je als zelfstandige in hoofd- en bijberoep aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen. Je moet dit 90 dagen na je startdatum in orde brengen.

Ook bij een ondernemingsloket kan je hier voor extra uitleg terecht die je graag doorverwijzen. Je kan uiteraard ook zelf op zoek gaan naar de beste sociale verzekeraar.

Een zelfstandige betaalt zijn sociale bijdragen aan een sociaal verzekeringsfonds. Dat gebeurt in vele gevallen op het eind van elk kwartaal.

Die bijdrage is gebaseerd op het bedrijfsinkomen van de zelfstandige van de laatste drie jaar. Er is een boven- en een benedengrens.

Tip 1:
Als zelfstandige met een hoog inkomen, betaal je uiteraard ook hogere sociale lasten.

Tip 2: Bij de opstart betaal je best iets meer dan je geschatte, sociale bijdrage. Je zal na drie jaar niet extra moeten bijbetalen en het zal verrekend worden met een extra cadeautje. Heb je teveel betaald de eerste drie jaar, dan zal de sociale verzekeringskas je meer terug betalen dan je eigenlijk te veel hebt betaald.

Voor starters: Een starter betaalt de eerste drie jaar een voorlopige bijdrage. Na drie jaar volgt een herberekening.

Voor startende vennootschappen: Zowel jezelf als de vennootschap moeten ingeschreven zijn.

Weet dat in bepaalde gevallen je helper of echtgenote ook sociale bijdragen kunnen of moeten betalen bij het sociale verzekeringsfonds (Laat je hierover informeren)

(Je kan onder bepaalde voorwaarden veranderen van verzekeringsfonds.)

Wat krijg je ervoor in ruil?

1. Gezinsbijslag (maandelijkse kinderbijslag, kraamgeld, adoptiepremie, wezenbijslag).

2. Moederschapsverzekering (zes of zeven weken).

3. Ziekteverzekering.

Je moet je als zelfstandige wel nog altijd aansluiten bij een ziekenfonds omdat deze bijdrage niet alles dekt en om in aanmerking te komen voor de uitkeringen van de ziekte-verzekering.

4. Recht op pensioen.

Voor een zelfstandige ligt dat in veel gevallen lager dan voor een werknemer. Als je je pensioen wil verhogen kan je een extra verzekeringscontract afsluiten voor een aanvullend pensioen.

5. Een faillisementsverzekering.

6. Verzekering voor arbeidsongeschiktheid

De eerste maand ontvangt de zelfstandige niets. Vanaf de tweede maand een dagvergoeding. Vanaf het tweede jaar stijgen de vergoedingen.

Mensen in bijberoep blijven tot het gewone sociale stelsel in België behoren, ondanks dat ze hier ook (wel veel minder) voor betalen.