Malware en spam nemen met 70% toe in sociale netwerken

Malware en spam nemen met 70% toe in sociale netwerken. Zo blijkt uit een rapport van IT-beveiligings- en databeschermingsbedrijf Sophos. Het aantal aanvallen door cyber-criminelen op gebruikers van sociale netwerken als Facebook en Twitter wordt als “alarmerend “ bestempeld.

 

 

In het onderzoek stelde 57% van de gebruikers in de voorbije 12 maanden gespamd te zijn geweest via sociale netwerk-sites, een toename met 70% in vergelijking met een jaar eerder.

 

36% onthulde malware toegestuurd gekregen te hebben via sociale netwerk-sites.

 

Ook dat lag 69,8% hoger dan een jaar terug.

 

Van de ruim 500 onderzochte bedrijven, vreest 72% dat het gedrag van werknemers op sociale netwerken hun activiteiten bloot stelt aan gevaren en de bedrijfsinfrastructuur (lees: de gevoelige data de er in opgeslagen liggen, nvdr.) in gevaar brengt.

 

Aan Facebook wordt het grootste veiligheidsrisico toegedicht.

 

Maar liefst 60% van de respondenten verwees naar dit sociale netwerk wanneer gevraagd naar mogelijke veiligheidsrisico’s.

 

MySpace (18%), Twitter (17%) en LinkedIn (4%) werden als minder riskant beschouwd.

 

Hoewel LinkedIn als de minst bedreigende van alle netwerken wordt ervaren, meent Sophos niettemin dat het netwerk hackers nog een aanzienlijke schat aan informatie kan bezorgen.