“Van product- naar klantgerichte organisatie met DIMASYS/ENT”

Snel groeiende Trescon Groep in zee met Infomat (Gesponserde inhoud)

De snel groeiende Trescon Groep (Bleisveld) rolt Dimays/ENT stelselmatig uit over zijn diverse werkmaatschappijen. De Trescon Groep is een overkoepelende organisatie van een zestal zelfstandig opererende groothandelsbedrijven. De groep levert aan de dochterbedrijven ondersteunende diensten op het gebied van logistiek, financiën, automatisering, personeel en organisatie. Via deze bedrijven bedient men een groot aantal markten, waaronder de voedingsmiddelenindustrie, grootverbruik en catering, gezondheidszorg en horeca. De belangrijkste productgroepen zijn hygiëne-producten, verpakkingsmaterialen, gebruiks- en verbruiksartikelen in B2B en een brede care en comfort-assortiment dat inspeelt op de vergrijzing van de samenlevering.

Dat van de ERP-applicatie wordt verwacht naadloos met de onderneming mee te groeien, spreekt voor zich. Op het ogenblik van het gesprek stond het handelsbedrijf op het punt een nieuwe acquisitie te finaliseren.

Vooral de brede functionaliteit ingebed in DIMASYS/ENT wist het management te overtuigen met Infomat N.V. in zee te gaan.

Opmerkelijk en niet meteen te verwachten van een dergelijke automatiseringsoplossing is dat “DIMASYS/ENT instrumenteel is in de omslag van product- naar klantgerichte organisatie die de Trescon Group momenteel maakt. De in de ERP-oplossing opgeslagen data zijn daarbij van bijzonder belang,” aldus algemeen directeur Geert A. van de Beek.

Aan de bakermat van de Trescon Groep staat een in 1908 opgerichte handel in dierlijke oliën en vetten, die in de onmiddellijke buurt van het slachthuis van Rotterdam werd opgericht. Na de Tweede Wereldoorlog focust het bedrijf onder de naam PIE (Producten Im- en Export) op de internatonale vleeshandel.

Als gevolg van de marktevolutie diversifieert PIE in de jaren ’60 zijn activiteiten richting verpakkingsmaterialen, aanvankelijk voor de food, later ook voor de non-food.

“Trescon Groep is in zijn huidige constellatie, met een 80-tal medewerkers, goed voor een omzet van zowat 34 miljoen euro. Het aandeel van de vleeshandelsactiviteiten, ondergebracht in Limogra B.V. (Rotterdam), is inmiddels tot om en bij de 15% van de groepsomzet geslonken,” zo nog van de Beek.

Van de Beek, die begin de jaren ’90 tot het management toetrad, verwierf eind 1994 middels een MBO de controle over de onderneming. Vijf jaar later zag de Trescon Groep het daglicht als fusie-entiteit van PIE Verpakkingen, Messet (de in 1971 overgenomen importeur en distributeur van gereedschappen en machines voor de food-sector) en Benepack (dat in 1978 werd opgericht met het oog op de distributie van verpakkingsmaterialen en -machines voor non-food toepassingen).
De activiteiten van de fusie-entiteit werden gecentraliseerd in Zoetermeer.

Volgende stap in de evolutie was de overname van de in Bleiswijk gevestigde verpakkingsgroothandel ZNP Verpakkingen, dat als zelfstandige dochter zijn werkzaamheden verder zet maar wel op het ERP-platform van de groep draait.

De volgende etappes in het overnameproces van de Trescon Groep vonden plaats in respectievelijk 2003 en 2005 toen leverancier van verpakkingsconcepten voor gemaksvoeding Speeko (Zoetermeer) en groothandel in disposables Cemex B.V. (Nieuwegein) werden geïntegreerd.

“Die opeenvolging van overnames had tot gevolg dat binnen de groep verschillende ERP-applicaties operationeel waren. In 2006 centraliseerden we een belangrijk deel van de activiteiten, met uitzondering van de vleeshandel, in een 6.500 m2 groot pand in bedrijvenpark Prisma in Bleiswijk. Dat was de aanleiding om naar een gemeenschappelijke bedrjfsoplossing voor de automatisering op zoek te gaan,” schetst Frank Insinger, operationeel directeur bij de Trescon Groep.

Voorkeur voor middelgrote speler

Toen de Trescon Groep in 1999 ontstond werd een gemeenschappelijke ERP-applicatie geïmplementeerd.

“Die draaide tien jaar naar behoren hoewel we nooit alle functionaliteiten hebben kunnen aanboren en optimaal benutten. Dat was voornamelijk te wijten aan interne problemen bij de aanbieders van de toenmalige oplossingen,” herinnert algemeen directeur van de Beek zich.

Gevolg was dat Trescon Groep koudwatervrees opdeed voor de grote multinationale ERP-leveranciers, die op verschillende speelvelden actief zijn, weinig flexibel blijken en maar matig gehoor voor de behoeften van de klant hebben.

Na screening van de markt besloot Trescon Groep uiteindelijk met DIMASYS/ENT van Infomat in zee te gaan. Die applicatie vertoont, zoals bekend, een heel sterke affiniteit met distributie-ondernemingen voor wie het genereren van toegevoegde waarde een hoofdbekommernis is.

Geert van de Beek: “Eerste opdracht is om intern van de basisfunctionaliteiten van DIMASYS/ENT optimaal te gebruiken. In een volgende stap spitsen we ons toe op het maatspecifiek uitrollen van extra-functionaliteiten om zodoende bijkomende toegevoegde waarde te creëren en om uiteindelijk de organisatie naar een hoger prestatie- en rendementsniveau te tillen”.

Begin 2008 ging het eerste bedrijf binnen de Trescon Group “live” met DIMASYS/ENT.

In vier bedrijven is de ERP-applicatie inmiddels operationeel. Voor 2011 staat gepland om nog twee bedrijven op DIMASYS/ENT te ontsluiten.

“Met 14.000 artikelen in het assortiment is de warehousing-module voor de Trescon Groep uiteraard van wezenlijk belang. Onze keuze voor DIMASYS/ENT werd echter in niet geringe mate beïnvloed door de geboden functionaliteit inzake intercompany leveringen, waar veel pakketten duidelijk een probleem mee hebben. Ook de wijze waarop de administratieve processen rond Uitbestede Productie werden behandeld, wist ons te charmeren. Een ander belangrijk pluspunt van DIMASYS/ENT bleek de geboden flexibliteit op het stuk van het database-beheer (al dan niet centraal, mogelijkheid tot (gecombineerd) spiegelen, …,” schetst operationeel directeur Frank Insinger.

Het implementatietraject bleek mee te vallen, zo luidt het. Hoewel de conversie van de verschillende databases behoorlijk complex bleek.

Nu al bereidt de Trescon Groep in zijn nieuwe uitvalsbasis te Bleiswijk zich voor om zijn warehousing-activiteiten met scanning te koppelen.

Bijkomende functionaliteiten worden aangeboord

“Trescon Groep is momenteel wellicht één van Infomat’s klanten die de functionaliteit van DIMASYS/ENT het breedst gebruiken,” meent Frank Insinger.

Zo maakt de groothandel bijvoorbeeld gebruik van het DIMASYS Taskcenter, een “tool” die op basis van “triggers” automatisch verwittigingssignalen naar de belanghebbende partij(en) uitstuurt via e-mail, SMS, …Bijvoorbeeld in het licht van een orderbevestiging of als in een geplaatst order bepaalde wijzigingen werden aangebracht. Begrijpelijk dus dat Trescon Group, die een 400-tal wederverkopers en 8.000 eindklanten telt, een dergelijke toepassing weet te smaken.

Eveneens geïntegreerd met DIMASYS/ENT bij de Trescon Groep is de document management-module Corsa. Die tekent voor de digitalisering van de documentenstroom met de klant. Voor een bedrijf als Trescon, dat gecertifieerd is voor BRC-opslag en -distributie, is een optimale beheersing van bijvoorbeeld de klachtenbehandeling van wezenlijk belang.

Aan schattingen van de efficiëntie- en productiviteitswinst die de implementatie van DIMASYS/ENT de Trescon Groep vooralsnog opleverde, durven noch Geert van de Beek, noch Frank Insinger zich te wagen. Allereerst is de applicatie nog niet binnen alle dochterondernemingen uitgerold, bovendien ontbreekt het de snel groeiende onderneming aan een vergelijkbaar referentiekader.

Opmerkelijk blijft wel de uitlating van algemeen directeur van de Beek, die lijkt aan te tonen dat de toepassing van DIMASYS/ENT de pure ERP-dimensie overstijgt.

“DIMASYS/ENT geeft de mogelijkheid om informatie tot op detailniveau uit de bedrijfshistoriek op te diepen. Dat is voor de Trescon Group, die volop bezig is met de transformatie van een product- naar een klantgerichte organisatie, van strategisch belang. De informatie die ons door de applicatie wordt toegeleverd, levert een functionele bijdrage in het verhogen van de toegevoegde waarde die we aan onze klanten bieden,” besluit van de Beek.