JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

Janssen Pharmaceutica N.V. (Beerse) heeft in Geel, naast zijn bestaande gebouwen langsheen het Albertkanaal, een nieuwe hydrogenatiefabriek in gebruik genomen. Het gaat om vijf reactoren waarmee waterstof aan moleculen kan worden toegevoegd. Dat is een handeling die extra veiligheid en controle vergt. Totnogtoe gebeurde de hydrogenatie in de fabriek van Janssen Pharmaceutica te Beerse, maar deze installatie bleek verouderd. De nieuwe installatie in Geel kostte 1 miljard BEF. Meer info: 014/60.28.41.