Innotek breit vervolg aan Europees spin-off project

Eerste cyclus succesvol afgerond

Innotek V.Z.W. (Geel) is op 17 maart j.l. van start gegaan met een vervolgtraject van het EFRO-project “Meer ondernemerschap door industriële - en diensten-spin-offs”. Tijdens een eerste traject, dat over twee jaar liep, werden 38 nieuwe spin-offs (20 interne en 18 externe) gecreëerd. Die zorgden ervoor dat niet alleen 116 jobs konden worden behouden, bovenop werden er nog eens 75 nieuwe arbeidsplaatsen geschapen. In het vervolgtraject, dat tot 17 maart 2013 loopt, mikt men op 50 nieuwe spin-offs. Die moeten evenveel arbeidsplaatsen vrijwaren en een honderdtal nieuwe jobs scheppen.

Met het project is een investering van 1,5 miljoen euro gemoeid. Die wordt gedragen door Europa (EFRO-fonds, 40%), de Vlaamse overheid (Agentschap Ondernemen, 45%) en de provincies Antwerpen en Limburg alsook Innotek, die samen het saldo van de benodigde middelen aandragen.

Innotek, vandaag voluit INNOvati-e, Technologie- en Kenniscentrum, verlegde in 2006 zijn focus naar business development nadat Vlaanderen het innovatie-advies naar de Innovatiecentra, actief onder de IWT-koepel, doorschoof.

“Daarbij hanteren we een dubbelsporig beleid,” aldus directeur Luc Peeters, “met name een intensieve aanpak of hands-on business development enerzijds, een brede aanpak via de coaching van spin-off-projecten anderzijds”.

Vooreerst de intensieve aanpak: onderzoeksinstituten ontberen vaak de interesse om een onderneming op te zetten omdat ze zich in hoofdzaak toespitsen op onderzoek en kennisopbouw in wetenschappelijke disciplines.

Ook bedrijven mangelt het vaak aan tijd, middelen en interesse om goede ideeën in nieuwe activiteiten om te zetten.

Innotek zette daarom een “Business development”-platform op dat precies die aspecten van ondernemerschap opneemt.

Het kan daarvoor rekenen op de steun van partners als SCK, Belgoprocess, Katholieke Hogeschool Kempen, VITO en UA (Universiteit Antwerpen).

Binnen voornoemd platform schakelt Innotek voor zijn hands-on business development-aanpak business development managers in.

De brede aanpak gaat over spin-off creatie bij Vlaamse bedrijven.

“Tijdens de eerste cyclus bezochten de 58 coaches 164 bedrijven,” aldus projectcoördinator Christy Huybrechts.

Hun benadering verloopt over drie fasen, met name screening (lees: is er voldoende potentieel voorhanden om een spin-off activiteit op te starten, nvdr.), scanning (lees: peilen naar de slaagkans, nvdr.) en coaching. Van de 164 door de scouts bezochte bedrijven, werden er in de eerste cyclus 128 gescand.

Uiteindelijk kon er voor 93 een coaching-traject worden opgezet dat uiteindelijk uitmondde in 32 nieuwe spin-offs.

“Innotek spitst zich niet zozeer toe op academische spin-offs, wel op industriële - en diensten-spin-offs,” zo nog Huybrechts.

Als term refereert “spin-off” naar het ontstaan van een nieuwe bedrijvigheid vanuit de niet-kernactiviteiten van een bestaande moederonderneming. Dat gebeurt zowel binnen (interne spin-off) als buiten (externe spin-off) de bedrijfsmuren.

Bedoeling van de spin-off is, vanuit de nieuwe structuur, nieuwe markten aan te boren en zodoende een eigen dynamiek te ontwikkelen.

“mini-MBA: ondernemerschap”

Om nieuwe bedrijfsleiders bijkomend in hun “ondernemen” bij te staan, zette Innotek vorig jaar in Vlaanderen vier “mini-MBA’s rond ondernemerschap” op.

Daarbij worden de belangrijkste aspecten van het ondernemerschap onder de loep genomen.

Twee (residentiële) weekend-sessies en zes thematische avondsessies brengen een mix tussen theoretische onderbouw en praktische toelichting door een (ex-)ondernemer.

Thema’s op de agenda zijn: financiële en legale aspecten van de onderneming, marketing-plan, business-plan en -model en maatschappelijk & verantwoord ondernemen.

In een afsluitende residentiële sessie krijgen de deelnemers de kans hun business-plan of dat van anderen kritisch te bekijken of te laten evalueren.

Dat het concept aanslaat, blijkt uit de oprichting van het “VOVO (Van Ondernemers voor Ondernemers)”-platform.

Opzet is de onderliggende contacten tussen de verschillende deelnemers aan de mini-MBA verder te valoriseren.

De VOVO-bijeenkomsten worden op kwartaalbasis georganiseerd.

Het platform creëert ruimte voor netwerking, coaching, begeleiding en het delen van ervaring in de ruimste zin van het woord.

Gecreëerde spin-offs(intern en extern) tijdens eerste cyclus 

Stylefever

Greenseal Chemicals N.V.

Archonia N.V.

CambioWorks B.V.B.A.

China Business Center

Roos Productions N.V.

Cubigo

SmartBleach International N.V.

ReSkin Medical N.V.

Interne spin-off van BioRICS N.V.

Net Adept

Z-Org

Interne spin-off van CVWarehouse N.V.

De Laro Art in Business

Interne spin-off van Delta Software Services N.V.

Educam Service N.V.

Ducatt N.V.

NaTec°

Interne spin-off van F Care Systems N.V.

Murisotec

Gruut Brood

Hafinox

Interne spin-off van Helbig N.V.

Whisky Gouden Carolus Single Malt

90 Plus Wines

Interne spin-off van Keller Lufttechnik Benelux C.V.

Interne spin-off van Kinget-Pauwels B.V.B.A.

PressTo

YesPlan

Magic Mirrors "City"

MDMJ - Integrale planning

Solutions Bio-babyvoeding B.V.B.A.

Catmaran

Interne spin-off van Simac 3Services N.V.

Fabrica

TEA-Energy N.V.

Chili Publish B.V.B.A.

MuseScore.org

Meer sectornieuws

Agenda