DATS 24 bouwt aardgasvulstationnetwerk uit

Colruyt-groep zet in op milieuvriendelijke mobiliteit

DATS 24, onderdeel van de Colruyt-groep, heeft in de Antwerpse haven het eerste CNG (compressed natural gas)-tankstation voor vracht- en personenwagens gebouwd. Kort daarvoor kreeg het DATS 24-tankstation in Halle ook al een CNG-luik. Met het initiatief geeft de grootgrutter andermaal uiting aan zijn milieubekommernis. Het aantal CNG-stations in België zijn nog op één hand te tellen. In het zware transport is rijden op CNG in België vooralsnog een nobele onbekende. Met de op handen zijnde maatregelen zou daar wel eens verandering in kunnen komen. DATS 24 heeft alvast de ambitie om in de komende drie jaar 25 aardgasvulstations in gebruik te hebben. In de komende weken staat de opening van dergelijke stations in Anderlecht en Ninove op de agenda. Dat zal hun aantal op vier brengen.

Tankstationketen DATS 24 zag in 1972 het daglicht onder koepel van Colruyt op enkele passen van zijn toenmalige winkelpunt in Evere. Het bedrijf ging initieel als DATS (Discount Automatic Tanking Service) door het leven. In 1988 werd DATS 24 verkocht aan Q8. Ten tijde van de eerste Golfoorlog (lees: 1991, nvdr.) kocht Colruyt de onderneming terug.

“Toen telde het netwerk 39 stations. Het zopas geopende CNG-station is het 86ste intussen. Het is wel het eerste CNG-station dat zich zowel tot personen- als vrachtwagens richt. Het onlangs inhuldigde CNG-station in Halle focust uitsluitend op particulieren,” verduidelijkt Carlo Dumon, marketing manager bij DATS 24.

Twee jaar terug verliet DATS 24 het hoofdkantoor van Colruyt om eigen kantoren in gebruik te nemen in Sint-Pieters-Leeuw.

Een en ander staat symbool voor de groei die het bedrijf als autonome entiteit binnen de Colruyt-groep nastreeft. Met 29 FTE’s op de loonlijst, boekte DATS 24 vorig jaar een omzet van 334 miljoen euro.

CNG

De forse toename van de traditionele brandstofprijzen duwen aardgas als alternatief steeds nadrukkelijker op de voorgrond.

“Temeer daar elektriciteit of waterstof als brandstof vooralsnog hetzij te duur zijn, hetzij technologisch nog niet op punt staan,” aldus Raf Flebus, manager DATS 24.

Aardgas scoort bovendien hoog qua milieuvriendelijkheid. De stations worden bijvoorbeeld via het bestaande distributienetwerk toegeleverd, waarna het aardgas ter plekke wordt gecomprimeerd.

Ten opzichte van een traditionele dieselmotor stoot een aardgasmotor 95% minder fijn stof en NOx uit en 12% minder CO2 (27% in het geval van een benzinemotor, nvdr.). Op het ogenblik van de opening van het vulstation in de Antwerpse haven was aardgas ruim 20% goedkoper dan diesel.

Andere voordelen zijn een hogere levensduur van de motor, het achterwege blijven van roetuitstoot en weinig geluidshinder.

“Bovendien hebben met CNG-aangedreven wagens ook toegang tot ondergrondse parkeergarages. Wat voor LPG niet het geval is,” verduidelijkt Flebus.

Anderen zien het gebruik van CNG in voertuigen dan weer als een tussenstap naar groen gas of biogas.

Kip of het ei

In Duitsland zijn momenteel een 900-tal aardgasvulstations. In Nederland liep hun aantal intussen op tot ruim 70. In eigen land zijn de stations vooralsnog op één hand te tellen.

“In België rijden momenteel geen zware vrachtwagens of trucks op aardgas. Maar dat heeft te maken met de onbeschikbaarheid van vulstations. Brandstoffendistributeurs zijn dan weer niet bereid om een netwerk van aardgasvulpunten uit te bouwen. Omdat er te weinig voertuigen op rijden. Het is het probleem van de kip of het ei. DATS 24 toont zich bereid deze vervelende patstelling te doorbreken,” weet Febetra-directeur Philippe Degraef.

Toch zal de belangstelling voor het gebruik van alternatieve brandstoffen op termijn toenemen, luidt het. Zo koestert Europa plannen om de afhankelijkheid van het transport van petroleum in te perken.

Bovendien moet de uitstoot van broeikasgassen teruggedrongen en zal de herziening van de Eurovignetlijn ook het principe van de vervuiler betaalt invoeren.

“Voertuigen met een gunstige eco-score, zoals aangedreven door CNG, worden bijgevolg een aantrekkelijk alternatief. De toenemende aandacht van de vervoerders voor de TCO van hun vloot zal de balans verder in hun richting doen overhellen,” zo nog Degraef.

25 stations

De inplanting van het eerste CNG-station in de Antwerpse haven door CNG is derhalve een strategische zet. Het Havenbedrijf Antwerpen kende de uitbater, conform zijn duurzaamheidsstrategie, gunstige concessievoorwaarden toe.

DATS 24 wil in de komende drie jaar zijn CNG-netwerk tot 25 stations uitbouwen. Dat gebeurt vooralsnog in nauwe samenwerking met het Nederlandse OrangeGas (Heerenveen), dat jarenlange ervaring heeft met de realisatie en exploitatie van vulpunten met aard- en biogas.

Meer sectornieuws

Agenda