AGORIA VLAANDEREN V.Z.W.

Agoria Vlaanderen V.Z.W. (Brussel), de federatie van de technologische industrie, heeft een samenwerkingsakkoord gesloten met Flanders Investment & Trade (FIT), het Vlaams agentschap voor internationaal ondernemen. Dat laatste zet dit jaar strategisch in op een intense samenwerking met partners uit het middenveld. Dat beide partijen thans samen in zee gaan, ligt voor de hand.

De technologiesector is één van de internationale speerpuntsectoren van de Vlaamse economie.

Exportactiviteiten zijn goed voor twee derden van de omzet van de technologische industrie en nemen nog steeds toe.

De  technologiebedrijven zijn goed voor zowat één derde van de totale Vlaamse export.

Meer info: 02/706.78.00 of www.agoria.be.