27ste editie van fiscaal consulentenclub gaat van start

Voor het 27ste cursusjaar op rij start in september de fiscaal consulentenclub bij Syntra-AB op. Deze club verenigt accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, boekhouders en erkende fiscalisten. Leden van deze club krijgen gedurende 10 cursusavonden verspreid over het cursusjaar 2011-2012 actuele fiscale thema’s voorgeschoteld aan een voordelig tarief van €150 voor de volledige lessenreeks. Bovendien is deze clubformule een uitgelezen netwerkmoment om contacten te leggen met collega’s in de financiële sector.

Bijblijven met de fiscaal consulentenclub

Ook de financiële wereld is onderhevig aan verandering en trends. Financiële profielen dienen hun
kennis dan ook bij te schaven. In deze optiek richtte Syntra-AB 27 jaar geleden voor het eerst een
fiscaal consulentenclub op met als doel algemene of specifieke beroepskennis bij te werken of te
ontwikkelen.De clubformule sloeg aan en is na al die jaren nog erg succesvol. Verleden jaar telde de club 70 leden. De inhoud wordt elk jaar opnieuw bekeken en aangepast aan nieuwe ontwikkelingen in de financiële markt.De fiscaal consulentenclub is lid van de overlegorganen I.A.B. en het B.I.B.F.

Jaarprogramma cursusjaar 2011-2012

Ook dit cursusjaar is er een sterk programma:

28/9/2011 om 19.30u Vereffeningen in praktijk
26/10/2011 om 19.30u Fiscaal vriendelijk verlonen vanuit managementvennootschappen /
Fiscaal vriendelijk verlonen van medewerkers
23/11/11 om 19.30u Aanslag geheime commissielonen
21/12/11 om 19u30 Beleggingen - Kredieten
25/01/12 om 19u30 Fiscale actualiteiten
29/02/12 om 19u30 Update personenbelasting
28/03/12 om 19u30 Update vennootschapsbelasting
25/04/12 om 19u30 Update BTW
23/05/12 om 19u30 De auto en de fiscus
27/06/12 om 19u30 Buitenlands onroerend goed

Tijdens de openingszitting op 28 september wordt het nuttige aan het aangename gekoppeld met een gratis etentje voor de leden.
Inschrijven kan tot 20 september via het inschrijvingsformulier te vinden op http://weblog.syntraab.
be/pdf/fisc_consulenteclub11-12.pdf te bezorgen aan Sandra Huysmans, directeur vorming,
training en opleiding. Het inschrijvingsgeld bedraagt €150 voor de volledige reeks.
Alle cursussen gaan door in campus Metropool, lesplaats Kontich, met uitzondering van 'Beleggingenkredieten' die plaatsvindt in het Osterriethhuis, Meir 85 te 2000 Antwerpen.

Syntra-AB

Het concept van Syntra-AB is eenvoudig, maar doeltreffend: mensen leren het vak van specialisten
die het vak kennen. Anders dan in het klassieke onderwijs staan onze docenten dag in dag uit in de
praktijk. Bij ons ligt de focus op overdracht van direct bruikbare kennis en vaardigheden.

Onze huidige kernactiviteiten bestaan uit :

1. Korte en lange opleidingen (met getuigschrift of erkend diploma van de Vlaamse overheid):
keuze uit 500 opleidingen in meer dan 20 sectoren.
2. Leertijd: de jongere leert een vak bij een ‘patroon’ en volgt 1 dag les in de week.
Met 1400 leerlingen is SYNTRA-AB de grootste aanbieder van alternerend leren in Vlaanderen.
3. Bedrijfsgerichte trainingen op maat.
We actualiseren regelmatig het opleidingsaanbod, te raadplegen op www.syntra-ab.be