GENERALI REAL ESTATE INVESTMENTS B.V.

De Italiaanse verzekeringsgroep Generali bundelt zijn onroerend goed-activiteiten in een nieuw bedrijf, dat een vastgoedportfolio ter waarde van nagenoeg 28 miljard euro onder beheer heeft. Generali Real Estate Investments vat zijn bedrijvigheden officieel op 1 juli 2012 aan. Het bedrijf, dat in 11 markten actief is, zal zijn diensten ook aan derden aanbieden. Ambitie is tegen 2016 een vastgoedportfolio van 36 miljard euro onder beheer te hebben.

Generali Real Estate Investment ontplooit activiteiten in Italië, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Spanje, België, Nederland, Zwitserland, Oost-Europa, Israël en Azië.

Tot de dienstverlening horen asset management enerzijds, vastgoeddiensten (property, project en facility management) anderzijds.

De Belgische kantoren van Generali Real Estate Investment B.V. bevinden zich te 1050 Brussel, Louizalaan 149.

Telefoon: 02/403.84.10. Telefax: 02/403.83.59. URL: www.grei.be.

Meer sectornieuws

Agenda