Werknemers kijken individualistisch tegen MVO aan

20/01/2012 OM 00:00 - Luc Willemijns
Placeholder

MVO of maatschappelijk verantwoord ondernemen is belangrijk voor employer branding. Opvallend is echter dat werknemers tegenover MVO vrij individualistisch aankijken. Zo zijn zaken als voldoende veiligheidsmaatregelen en goede (ergonomische) werkomstandigheden voor bedienden belangrijker dan eerlijke concurrentie, geen discriminatie en voldoende opleidingsmogelijkheden. Zo blijkt uit recent onderzoek van HR-dienstverlener Securex.

Na een dip in 2010, geeft 55% van de Belgische werknemers in 2011 aan dat hun organisatie goede doelen steunt en zich maatschappelijk inzet.

Opmerkelijk is dat de kloof met Nederland in dat jaar nagenoeg werd dichtgereden.

Toeval of niet, maar België deed het op dat ogenblik economisch beter dan zijn noorderburen.

In België is 69% van de bedienden in bedrijven met meer dan 1.000 werknemers vertrouwd met de term MVO. In bedrijven met minder dan 50 werknemers daalt dat percentage tot 41%.

Ook regionaal zijn sterke verschillen merkbaar: 70% van de Brusselse bedienden kent de term tegen 62% en 41% in respectievelijk het Vlaams en het Waals Gewest.

Gevraagd om de zeven kerndomeinen van MVO te rangschikken, plaatsen de Belgische bedienden “Werk in goede omstandigheden” op de eerste plaats.

“Verantwoordelijkheid opnemen voor het milieu” en “Zich inzetten voor de gemeenschap” bekleden pas de zesde en zevende plaats.

Bedienden blijken vooral belang te hechten aan MVO-initiatieven over het eigen werkklimaat, zoals goede (ergonomische) werkomstandigheden, voldoende ontwikkelingsmogelijkheden, voldoende veiligheidsmaatregelen en voldoende opleidingsmogelijkheden.

Niettemin vinden ze het belangrijk dat hun organisatie geen corrupt gedrag stelt en gelijke kansen biedt.

Tussen wat bedienden belangrijk vinden en wat organisaties op het vlak van MVO ondernemen, blijkt een relatief sterke overeenkomst te bestaan.

Opvallend is echter dat heel wat bedienden, soms zelfs meer dan de helft onder hen, geen besef hebben welke MVO-initiatieven binnen hun organisatie worden toegepast. Dat wijst op een gebrekkige communicatie.

Employer branding cruciaal in hedendaags HR-beleid

93% van de respondenten geeft aan dat hij bij een sollicitatie en keuze tussen twee gelijkaardige jobs voor die organisatie zou kiezen waarvan hij zeker is dat die maatschappelijk verantwoord onderneemt.

Dat blijkt overigens voor alle bedienden, ongeacht hun achtergrondkenmerken, het geval te zijn.

Negen bedienden op tien die van plan zijn de organisatie (op korte of lange termijn) te verlaten, stellen in hun keuzeproces rekening te houden met het MVO-gedrag van de nieuwe werkgever.

Positieve gevolgen voor de organisatie

Bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen kunnen rekenen op een gunstiger marktimago.

Maar ook binnen de organisatie zelf, met name op personeelsvlak, heeft MVO een positieve impact.

Veel MVO-initiatieven bleken bij bedienden immers een gunstige impact op het stress-niveau (gelijke kansen voor alle werknemers, concurreren op een eerlijke manier), de performance en excellence (goede werkomstandigheden, voldoende ontwikkelingsmogelijkheden, waarheidsgetrouwe reclame, gelijke kansen voor alle werknemers, …) en de autonome motivatie (investeren in goed leiderschap, gelijke kansen voor alle werknemers, voldoende veiligheidsmaatregelen, voldoende ontwikkelingsmogelijkheden, …).

Kort de voordelen van een abonnement...

Belangrijk nieuws te delen?

Cookie voorkeuren

Deze website gebruikt cookies om je een betere bezoekerservaring te bieden. Bepaal hier welke soort cookies je toestaat.

Functionele cookies

Functionele cookies zijn noodzakelijke cookies die ervoor zorgen dat de website goed functioneert.

Analytische cookies

Analytische cookies laten ons toe om het gebruik van de website te analyseren en de bezoekerservaring te verbeteren.

Marketing cookies

Marketingcookies hebben als doel om ervaringen te personaliseren en relevante inhoud en aanbiedingen te sturen op deze en andere websites.