Grensoverschrijdend e-clearing.net zet IT-toon elektromobiliteit in Europa

De exploitanten achter de netwerken Blue Corner (België), e-laad (Nederland) en ladenetz.de (Duitsland) ontwikkelen een gemeenschappelijk Europees clearing house voor de elektromobiliteit. E-clearing.net fungeert als centrale interface en maakt de uniforme autorisatie, de clearing en een rijke set aan meerwaardediensten voor elektromobiliteit mogelijk, zo heet het.

Als centrale interface voor elektromobiliteit zal e-clearing.net de activiteiten van verschillende producenten en exploitanten van laadstations en aanbieders van stroom in binnen- en buitenland bundelen. Doel is om elektromobiliteit over heel Europa gemakkelijk toegankelijk te maken.

Om deze grensoverschrijdende toegang tot openbare laadstations voor elektrische voertuigen uit te bouwen, sloten de drie initiatiefnemers - ladenetz.de, Blue Corner en e-laad - vorig jaar reeds een overeenkomst inzake landenoverschrijdende e-roaming.

Het nieuwe e-clearing net gaat evenwel nog een stap verder. Het systeem zal als een open platform worden opgezet, waarop een nieuw open protocol zal worden ontwikkeld.

Het moet de interoperabiliteit in de elektromobiliteit nog vergemakkelijken en deze duurzaam vorm geven.

Naast het opslaan en beheren van de activiteiten aan de laadstations omvat het systeem een lijst van alle (financiële) overeenkomsten tussen de deelnemende actoren.

Deze overeenkomsten kunnen voor bedragen per kWh, per eenheid, vaste tarieven, … gelden.

Vanuit de combinatie van deze twee functies kan een verslag over de noodzakelijke financiële compensaties onder de deelnemers van het clearing house worden opgesteld.

Naast het uitwisselen van transacties aan laadstations, biedt het e-clearing.net-platform een waaier aan meerwaardediensten, zoals de integratie van navigatiesystemen en het reserveren van laadstations door een intelligente auto.

De ontwikkeling van e-clearing.net steunt op empirische gegevens en actuele onderzoeksresultaten.

Het gebruikte platform zal zich baseren op de actuele processen en dito informatiesysteem van de partners Blue Corner, ladenetz.de en e-laad.

Dankzij een web service en het nieuwe open protocol, het Open Clearing House Protocol (OCHP), krijgen de deelnemers de mogelijkheid om hun eigen systeem aan e-clearing.net te koppelen. Daarvoor moet enkel het protocol in het eigen systeem worden geïmplementeerd.

De eerste realisatie moet in juni 2012 klaar zijn voor gebruik.

Het zal in het kader van het onderzoeksplan tijdens de eerste jaren gratis ter beschikking van de verschillende partners worden gesteld.