Groen licht voor planuitwerkingsfase zeesluis Terneuzen

De planuitwerkingsfase voor de grote zeesluis op het kanaal Gent-Terneuzen kan definitief van start gaan. Vlaanderen en Nederland bereikten daartoe een akkoord. De planuitwerkingsfase zal zoeken naar optimalisatiemogelijkheden voor het design, de fasering en de financiering van de sluis.

Ook vindt een optimalisatie plaats binnen de kosten van aanleg en infrastructureel beheer en onderhoud. Uitgangspunt hiervoor is dat zowel ontwerp, bouw, financiering als onderhoud worden uitbesteed.

De planuitwerkingsfase, die door een gemeenschappelijke Vlaams-Nederlandse projectorganisatie in opdracht van de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC) zal worden uitgevoerd, zal twee tot drie jaar in beslag nemen.

Vlaanderen en Nederland dragen elk de helft van de kosten van de planuitwerkingsfase.

De Vereniging van Gentse Havengebonden Ondernemingen (VeGHO), Voka Oost-Vlaanderen, de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging en de Kamer van Koophandel Zuid-West-Nederland tonen zich bijzonder tevreden met het bereikte akkoord rond de planstudiefase voor de bouw van een nieuwe zeesluis in Terneuzen.

De nieuwe sluis is immers cruciaal voor de verdere ontwikkeling van de havens van Terneuzen en Gent.

De werkgeversorganisaties rekenen op een vlotte afwikkeling van deze planfase en dito uitvoering van de procedures en werken, zodat de sluis in 2018 in gebruik kan worden genomen.

Meer sectornieuws

Agenda