Succesvolle implementatie DIMASYS|ENT met sectorspecifieke modules

Controle en informatie is "key" in onze business (Gesponserde inhoud)

De snel groeiende kabeldistributeur B-Cables N.V. (Lokeren) implementeerde in zowat anderhalf jaar DIMASYS|ENT met bovenop twee sectorspecifieke modules. Die laatste behoefden wel wat maatspecifieke doorontwikkeling. Het geheel werkt thans evenwel tot algemene tevredenheid, aldus general sales manager Didier Verbrugge. “Dankzij de ERP-applicatie hebben we onze bedrijfsprocessen en logistieke afwikkeling verregaand  kunnen stroomlijnen. Op korte termijn overwegen we de oplossing met de business intelligence-module iA te verruimen. In onze business is controle en informatie immers “key””, luidt het.

Vader Alain Verbrugge richtte in 1991 in Pittem B-Cables op als distributeur van de kabels van het toenmalige Pirelli. In eerste instantie werden de producten door de fabrikant rechtstreeks bij de klant afgeleverd.

Pas in 1999 zet B-Cables een eigen logistieke activiteit (lees: opslag en uitlevering, nvdr.) op als het in Gentbrugge een 3.000 m² groot bedrijfspand in gebruik neemt. Gelijktijdig ging het bedrijf van start met de uitbreiding van het productenassortiment.

In 2008 trok B-Cables in de uitbreidingszone van industriezone E17 te Lokeren een nagelnieuw distributiecentrum van 5.700 m² op, annex 500 m² prestigieus ogende kantoorvloer. De opslagcapaciteit werd vorig jaar met nog eens 1.000 m² verruimd.

Met de hele operatie ging een investering van zowat 4,5 miljoen euro gepaard. Met een twintigtal medewerkers boekte de KMO vorig jaar een omzet van 32,5 miljoen euro.

Een belangrijk deel daarvan wordt nog steeds gepuurd uit de commercialisatie van Pirelli-kabels, zij het dat die sinds 2005, toen Goldman Sachs de kabelactiviteit van Pirelli overnam, tot Prysmian werden herdoopt.

B-Cables wordt vandaag gerund door het broederpaar Didier en Olivier Verbrugge, die onderling de taken hebben verdeeld.

“B-Cables beweegt zich als kabeldistributeur in een mature markt. Op vandaag verdelen onze activiteiten zich over de elektrogroothandels (60%), de distributienetbeheerders (20% - Eandis, Ores, Sibelga, Infrax, Tecteo, …) en de gespecialiseerde vakhandels voor de installatiebedrijven operationeel in de hernieuwbare energie (20%), met voorop de fotovoltaïsche installaties,” zegt Didier Verbrugge.

Logistieke expertise opgevijzeld met DIMASYS|ENT

Quasi-gelijktijdig met de verhuizing naar Lokeren, startte B-Cables de implementatie van een ERP-applicatie op alsook de certificatieprocedure voor het behalen van de ISO 9001:2000-kwaliteitsnorm.

“Vandaag zijn we de enige kabeldistributeur op de Belgische markt in het bezit van een dergelijk kwaliteitscertificaat,” stelt de general sales manager.

Aanvankelijk poogde B-Cables tot tweemaal toe vruchteloos met een derde partij een maatspecifieke ERP-oplossing “from scratch” te ontwikkelden. Uiteindelijk opteerde men ervoor om met Infomat in zee te gaan.

De ERP-vendor kon met zijn zijn DIMASYS-oplossing voor groothandels immers al met een aantal sectorreferenties pronken. Voor de boekhouding schakelde B-Cables over naar DIMASYS Financials die naadloos met DIMASYS|ENT integreert.

De standaardfunctionaliteiten van DIMASYS|ENT (aankoop, verkoop, offertebeheer, voorraadbeheer, orderverwerking, …) boden een soliede basis, maar volstonden op zich niet omwille van twee sectorspecifieke problematieken.

Didier Verbrugge: “De volatileit van de grondstoffenprijzen (lees: koper, nvdr.) vergen van een kabeldistributeur bijzondere aandacht. Dagdagelijks wijzigen immers zowel de aankoop- als verkoopprijzen, met een aanzienlijke impact op onder meer de stockwaarde. Andere belangrijk “issue” is de problematiek van het haspelbeheer, gerelateerd aan de “coupes”. Waar bevinden de haspels zich? Met welke hoeveelheid product? Dat proces dient oordeelkundig opgevolgd om te komen tot een juiste goederenreceptie met een correct gedimensioneerde haspellengte,” schetst onze gesprekspartner.

Bovenop hanteren kabeldistributeurs dan nog eens een complex tariferingsstelsel (bruto-prijzen, netto-prijzen, prijs per gewicht, prijs per eenheid product, …).

Gezamenlijke doorontwikkeling

Bovenop DIMASYS|ENT implementeerde B-Cables de modules “Koperkoersen” en “Haspelopvolging”. Het kon daarvoor terugvallen op door Infomat speciaal ontwikkelde modules, in nauwe samenwerking met een elektro-groothandel.

“Probleem is dat in de modale elektro-groothandel de kabelverkopen gemiddeld voor 20% van de omzet zorgen. De focus ligt bijgevolg niet echt op zaken als de koperprijs en het haspelbeheer. In nauw overleg en conform onze instructies verfijnde Infomat beide modules, die thans als “state-of-the-art” kunnen worden bestempeld en sectorbreed kunnen worden uitgerold,” zo nog onze gesprekspartner.

De eerlijkheid gebiedt te stellen dat een dergelijke doorontwikkeling niet altijd over een leien dakje loopt. Bij B-Cables prijst men zich evenwel gelukkig te hebben volgehouden en de modules, na een uitvoerige testing, te hebben uitgerold.

“Grote voordeel bij dat alles is dat onze bedrijfscontinuïteit op geen enkel ogenblik in het gedrang is gebracht,” beklemtoont Didier Verbrugge.

“Vandaag draaien DIMASYS|ENT en de bovenliggende modules tot algemene tevredenheid,” luidt het.

Dat een ERP-applicatie als DIMASYS|ENT de gebruiker in een zeker administratief keurslijf van procedures duwt, ervaart onze gesprekspartner als een noodzakelijk kwaad. Alleen die manier van werken maakt een grotere controle mogelijk (afwijkende lengtes, haspels, …), beseft hij. Het is overigens dankzij deze aanpak dat B-Cables als ISO-gecertificeerde kabelverkoper aan de opgelegde traceerbaarheidseisen kan voldoen.

Het voordeel van de optimalisatie van de logistieke processen heeft Verbrugge niet echt becijferd. Veel belangrijker voor hem is dat de aldus ontstane grotere bedrijfsefficiëntie zich in een grotere klantentevredenheid vertaalt.

“Een beter inzicht in de bedrijfsprocessen maakt een beter en proactieve communicatie met de klant mogelijk. Onder meer door de betere inkijk in het stockbeheer. DIMASYS|ENT verstrekt immers gedetailleerd inzicht in het stockbeheer: Wat is er nog in voorraad en waar bevinden de producten zich? Zit de bestelling van de klant op transport, in picking of nog in de leveringsfase?,” klinkt het.

Volgende stap in voorbereiding

Tijdens het gesprek wordt duidelijk dat B-Cables, mede dankzij Infomat, een heel leerproces op logistiek vlak heeft doorlopen. Het dient gezegd dat voorheen de groei van de onderneming en de beheersbaarheid van de logistieke operaties mijlenver uit elkaar lagen.

Thans is dat niet langer het geval. Dat B-Cables op ERP-vlak de maturiteitsfase heeft bereikt, blijkt uit de volgende stappen die de onderneming in voorbereiding heeft.

“Om onze logistieke processen verder te optimaliseren overwegen we de uitbreiding van DIMASYS|ENT met de Warehousing-module en scanning-functionaliteit in de opslagplaats te introduceren. Maar wellicht zullen we eerst DIMASYS|ENT koppelen met de business intelligence-tool i8. Die brengt een beter bedrijfsinzicht binnen bereik middels de opvolging van rendabiliteit, solvabiliteit, klantenprestaties, productprestaties, … conform de ingegeven parameters. De kabeldistributie-activiteit is immers een sterk speculatieve business. Soms voel ik me meer koperhandelaar dan kabelverkoper. Accurate informatie in real-time biedt een betere controle over de bedrijfsvoering, twee zaken die in onze business “key” zijn”, besluit Didier Verbrugge.