DIMASYS|WKG bezorgt Co-Joint grotere bedrijfsefficiëntie

(Gesponserde inhoud)

Co-Joint S.A. is in het Luikse een gerenommeerde industriële toeleverancier met een eigen werkplaatsactiviteit op dichtingsvlak. In de loop der jaren is het productassortiment echter gevoelig uitgedeind, zodat deze organisatie zich als een aanbieder van totaaloplossingen profileert. Het productassortiment omvat vandaag de dag zo’n 150.000 referenties. Recent implementeerde Co-Joint DIMASYS|WKG van Infomat. “We ronden stilaan de leerfase af. Voor het jaareinde hopen we ook onze nieuwe geïntegreerde webshop online te hebben. In combinatie met de optimalisatie van onze bedrijfsprocessen, zou dat moeten volstaan om volgend jaar een omzettoename met 10% te halen,” aldus gedelegeerd bestuurder Thierry Keuter, die samen met zijn zus Véronique het bedrijf runt.

In 1939 richtten de grootouders van Thierry en Véronique Keuter Co-Joint in Luik op. Aanvankelijk als fabrikant van dichtingen op maat voor de automotive, aangevuld met de handel in krukassen voor de sector van de autodistributie.

In de jaren ’70 trekt de tweede generatie volop de kaart van de handelsactiviteiten ten behoeve van de industrie. Goed twintig jaar later wordt het actieterrein uitgebreid met oplossingen allerhande voor vermogenstransmissie, gereedschappen en technische producten.

Drie jaar terug begaf Co-Joint zich voor het eerst op het domein van de lasproducten. Kort nadien nam de KMO (het MKB) zijn Luikse branchegenoot Etablissements Victor Poumay over. Die overname tekende niet alleen voor een verruiming van de klantenbasis, maar tevens voor bijkomende expertise in de las- en aandrijftechniek.

“Als handelsnaam dekt “Co-Joint” niet echt de lading meer. Nog amper 30% van onze omzet halen we uit de commercialisatie van dichtingen, al dan niet op maat gemaakt. Omwille van de sterke naamsbekendheid, blijven we echter onder Co-Joint-vlag actief,” verduidelijkt de gedelegeerd bestuurder.

Vorig jaar boekte Co-Joint met 17 medewerkers een omzet van 3,8 miljoen euro. Momenteel bundelt de onderneming zijn aanbod in acht afdelingen, met name Afdichtingen, Aandrijftechniek, Gereedschappen, Technische producten, Pneumatiek, Plastic & Buizen, Gasproducten en, ten slotte, Lasproducten. De referentielijst van Co-Joint omvat zoals eerder gezegd 150.000 artikelen.

DIMASYS|WKG

Begin dit jaar implementeerde Co-Joint, na een grondig marktonderzoek, voor het eerst een ERP-applicatie, DIMASYS|WKG  (Workgroup Edition) van Infomat. DIMASYS|WKG richt zich op bedrijven tot 15 gebruikers.

De basis-suite van de applicatie, zoals ze bij Co-Joint draait, is opgebouwd rond modules als CRM, Verkoop, Aankoop, Voorraad, Taksen, Object Manager en Boekhouding (DIMASYS Financials).

Thierry Keuter: “We kozen voor DIMASYS omwille van de schaalgrootte en garantie op bedrijfscontinuïteit van Infomat. De functionaliteiten die de oplossing ons bood bleken bovendien heel aantrekkelijk. Functionaliteiten de we vandaag misschien nog niet allemaal nodig hebben, maar morgen wellicht wel. Ten slotte speelde ook het bewezen “track record” van DIMASYS, met een aantal mooie referenties binnen onze marktniche, in het voordeel van de vendor”.

Onze gesprekspartner geeft eerlijk toe dat Co-Joint iets te vroeg met de uitrol van DIMASYS|WKG  van start ging. De codering van de artikelen was immers nog niet helemaal voltooid. De eerste drie maanden werd bijgevolg leergeld betaald, maar inmiddels blijkt de interne organisatie van Co-Joint met de applicatie vertrouwd te raken.

“Het leerproces ligt nog niet helemaal achter de rug. DIMASYS|WKG verplichtte ons intussen wel onze oude manier van werken aan te passen en om te schakelen naar een alternatief dat beduidend meer bedrijfsefficiëntie inhoudt. De tijd die onze medewerkers als gevolg van de automatisering en integratie van de administratieve bedrijfsprocessen vrijmaken, wordt thans besteed aan een betere opvolging van de verkoopsprocessen en de verdere uitdieping van de klantenrelatie,” weet Thierry Keuter.

“DIMASYS|WKG  biedt ons tevens de mogelijkheid om offertes en commerciële acties verder te verfijnen om zodoende de slaagkans te maximaliseren. Het systeem geeft bovendien ook beter de kansen voor cross-selling aan,” wordt daaraan toegevoegd.

Waarmee wordt aangegeven dat DIMASYS|WKG  voldoet aan de verwachtingen van de bedrijfsleider. De doelstelling was immers van meetaf, via een ERP-applicatie, een verhoging van de omzet en marges neer te zetten door tijd terug te winnen in de bestaande administratieve omgeving.

Resultaat: intelligentere bedrijfsorganisatie

Uit het gesprek blijkt dat Co-Joint, na de implementatie van DIMASYS|WKG , een organisatie is die beduidend aan intelligentie heeft gewonnen. En dat bij de verdere uitrol van bijkomende modules zal blijven doen.

Zo neemt Co-Joint zich voor binnen afzienbare tijd de “Min/Max”-module binnen Stockbeheer te activeren. Dat is een bijzondere functionaliteit die automatisch signaleert wanneer de boven- of ondergrens in een kritieke stockvoorraad is bereikt maar bovendien ook dynamisch monitort of die ingestelde grenzen nog wel met de realiteit overeen komen. Blijkt dat de stockrotatie van een bepaald product beneden peil blijft, wordt de minimumvoorraad automatisch neerwaarts herzien.

De correcte codering van de artikelen biedt het bedrijf dan weer een beter inzicht in de hele activiteitenstroom en herleidt de foutenlast aanzienlijk.

De volledig geïntegreerde toonbank-module, die gekoppeld is met de achterliggende boekhoudapplicatie, zorgt voor bijkomende efficiëntie.

Doordat DIMASYS|WKG de bedrijfsprocessen verregaand integreert en onderling op elkaar afstemt, weet Co-Joint zich gesterkt door een grotere transparantie in zowel de klanten- als leveranciersrelaties.

De actualisering van de prijsvoorwaarden verloopt beduidend vlotter dan voorheen, soms anticipatief, met als resultaat betere verkoopmarges.

“Laattijdige aanpassing van de tarieven, slecht uitgevoerde coderingen, een niet aangepast kortingenbeleid, … knaagden voorheen aan onze marges. Een speciale monitoring-module binnen DIMASYS|WKG leidt een en ander in goede banen. Zo worden we er automatisch van verwittigd indien bijvoorbeeld een bepaald artikel met ontoereikende marge wordt verkocht,” zo nog onze gesprekspartner.


Messaging & Alerting en een webshop

Veel heil verwacht Thierry Keuter ook van de nakende activering van het DIMASYS TaskCentre, een messaging & Alerting tool die zowel intern als in de communicatie met de klant kan worden gebruikt. Net zoals van de nieuwe webshop die Co-Joint nog voor het jaareinde binnen DIMASYS-omgeving online hoopt te hebben.

“Via de webshop streven we vooral een grotere visibiliteit voor ons assortiment na in zowel het particuliere als het bedrijven-segment,” zo nog Keuter, die zodoende hoopt de perceptie die in de markt leeft als zou Co-Joint uitsluitend actief zijn op de markt van de dichtingen, definitief te doorbreken.

“Eens alle aangekochte modules en de webshop operationeel, moet DIMASYS|WKG Co-Joint een nieuwe groeidynamiek bezorgen. Tegen eind 2013 moet een omzettoename met 10% haalbaar zijn,” besluit Thierry Keuter.