"dejuistestoel.be" rondt kaap van 25.000 bezoekers

Goed een jaar na de lancering telt www.dejuistestoel.be meer dan 25.000 unieke bezoekers. De website verzamelt praktische tips en adviezen, instrumenten en links om werknemers en werkgevers te laten nadenken over de loopbaan in het algemeen en tewerkstelling na 50 jaar in het bijzonder. Want alleen wie op de juiste stoel zit, zal gemotiveerd zijn om langer aan het werk te blijven, luidt de achterliggende filosofie.


Vlaanderen kampt met een te lage tewerkstelling bij 50-plussers. De komende jaren is het opkrikken van de werkzaamheidsgraad van 50-plussers een absolute prioriteit.

In het kader van het akkoord tussen sociale partners en de Vlaamse regering “Samen op de bres voor 50+”, startten de SERV en de Vlaamse overheid in juni vorig jaar een gezamenlijke campagne. Die campagne bracht de website www.dejuistestoel.be met praktische tips en adviezen, instrumenten en links voor zowel werknemers als werkgevers onder de aandacht.

Het grote aantal bezoekers van de website lijkt te bevestigen dat heel wat werknemers actief nadenken over hun eigen loopbaan. En werkgevers zijn ook meer en meer bezig met het personeel dat die leeftijd nadert. Het maatschappelijk debat rond langer werken wordt volop gevoerd. Dat maakt dat er meer nood is aan informatie.

Na de campagne van vorig jaar om de website bij organisaties en bedrijven kenbaar te maken, werkt de Vlaamse overheid dit jaar verder in de diepte. Via vormingssessies, inleidingen of presentaties verspreidt ze de informatie en de concrete inzet van tools aan intermediaire personen en organisaties. Die brengen op hun beurt hun klanten of bezoekers verder op de hoogte. Op die manier kunnen de tools en tips met beperkte middelen via een olievlekeffect tot bij de doelgroepen doordringen.