Agoria: inflatieprognoses Planbureau zijn onderschat

De inflatie zal in ons land ook in 2013 een stuk hoger uitvallen dan de onlangs bekend gemaakte prognoses van het Planbureau. Technologiefederatie Agoria schat dat de inflatie tijdens de eerste helft van 2013 2,3% zal bedragen of 0,4% hoger dan het Planbureau voorspelt.


Agoria wijst erop dat de steeds wisselende inflatieprognoses veel onzekerheid veroorzaken bij het opstellen van de loonbudgetten van de bedrijven. Ook voor de overheidsbegroting zal dit gevolgen hebben.

De voorspelling dat de spilindex in 2013 niet zal worden overschreden, is een wel heel erg optimistische voorspelling. Volgens Agoria is het risico op een overschrijding van de spilindex al in 2013 erg groot.

Meer sectornieuws

Agenda