Tekort van 4,6 miljard voor begrotingsdoelstellingen voor 2013

Uit de vooruitzichten van het Federaal Planbureau blijkt dat ons land 4,6 miljard euro nodig heeft om de begrotingsdoelstellingen voor 2013 te halen. Dat cijfer staat in schril contrast met de goed-nieuws-show waarmee de federale bewindsvoerders in een recent verleden uitpakten.

Nog steeds blijven die politici vast houden aan behoorlijk optimistische economische groeivooruitzichten.

Voka pleit er dan ook voor diepgaande lange termijnbesparingen door de overheid.