Chocolatiers bundelen goederenstromen richting UK

De chocolatiers Caluwé Artisan Chocolatier (Wommelgem) en Italo Suisse (Komen-Warneton) hebben een Memorandum of Understanding (MoU) ondertekend waarin ze zich engageren om hun volumes gezamenlijk te vervoeren naar retailers in het Verenigd Koninkrijk. Deze bundeling van transport leidt tot een substantiële verbetering van de benutting van de ingezette vrachtwagens, wat kostenefficiëntere en dus duurzamere logistiek tot gevolg heeft. Dat verstevigt de positie van deze Belgische chocolatiers op de buitenlandse markten. POM-Antwerpen zette het project op met financiële steun van Europa, het Vlaams Gewest en de provincie Antwerpen. TRI-VIZOR en H. Essers treden respectievelijk op als orkestrator en logistiek operator.

De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Antwerpen zet in op de duurzame verankering van logistieke activiteiten in de provincie. Het bundelen van goederenstromen biedt verschillende opportuniteiten. Deze aantonen en onder de aandacht brengen, is één van de prioriteiten die POM-Antwerpen zich stelt.

Het concept van een geïntregreerd chocoladeplatform (Integrated Chocolates Platform - ICP) van H. Essers werd in een project in opdracht van POM-Antwerpen dan ook verder geëxploreerd. Diensten rond co-packing, voorraadbeheer, expeditie, … werden reeds gegroepeerd. De bundeling van landing wordt daar nu aan toegevoegd.

De transportbundeling van goederenstromen wordt bovendien een stuk eenvoudiger omdat vanop één en hetzelfde adres wordt geladen, met name te Kampenhout. Aldaar ontwikkelde Essers de voorbije jaren een platform voor co-packing voor diverse chocolatiers.

Caluwé Artisan Chocolatier en Italo Suisse engageerden zich als eerste om hun volumes gezamenlijk te vervoeren naar de Top 5-retailers in de UK. Er wordt een regelmatige en klokvaste dienst opgezet, startend met drie trucks per week. Omtrent de verdeling van de truckcapaciteit werden concrete afspraken gemaakt.