Werkgeversbijdragen goed voor 65% alle overheidsbijdragen van Belgische KMO's

De belangrijkste fiscale bijdragen van een KMO aan de Belgische overheden zijn nog altijd de werkgeversbijdragen, goed voor 65% van alle overheidsbijdragen. Op het niveau van de exploitatievennootschappen is zelfs 70% van alle overheidsbijdragen afkomstig van de werkgeversbijdragen. Een vergelijking met 2010 leert dat er sprake is van een toename van 3%. Dat ligt volledig in lijn met de stijgende loonkost.

Een en ander blijkt uit de tweede “Tax Foot Print” van Deloitte Fiduciaire. Dat is een doorlichting van de Belgische KMO-sector, die met hoeveel een onderneming aan zijn belangrijkste stakeholder nalaat.