Minimumgezinspensioenen van zelfstandigen en werknemers gelijkgeschakeld

De ministerraad heeft beslist om vanaf april 2013 het minimumpensioen van zelfstandigen na een volledige loopbaan gelijk te schakelen met dat van werknemers.

In 2003 bedroeg het minimale pensioen voor een zelfstandige na een volledige loopbaan 823,12 euro per maand. In april 2013 zal een zelfstandige 1.386,40 euro per maand ontvangen. Dat is een toename met 68%.

Zowel zelfstandigen als werknemers zullen vanaf 1 april 2013 een gezinspensioen ontvangen van 16.636,77 euro per jaar voor een loopbaan van 45 jaar.