Win/win-leningen goed voor bijna 100 miljoen euro

Sinds de win/win-lening op 1 januari 2011 werd uitgebreid, valt een duidelijke stijging van het aantal leningen waar te nemen. Als achtergestelde lening vormt de win/win-lening een structurele versterking van het eigen vermogen van de KMO. Intussen werd meer dan 98 miljoen euro ten bate van 2.692 KMO’s opgehaald.

De win/win-lening maakt het ondernemingen makkelijker om kapitaal te vinden in hun directe omgeving, ook bij kennissen, vrienden of familieleden. Begin 2011 werd de win/win-lening naar alle KMO’s uitgebreid, waar het instrument voorheen tot starters beperkt bleef. Bovendien werd ook het maximumbedrag per kredietnemer tot 100.000 euro verdubbeld.

In het bankenplan is overigens voorzien om te onderzoeken of het bedrag per kredietnemer voor de win/win-lening tot 200.000 euro kan worden opgetrokken.

De rentevoet voor een win/win-lening is wettelijk beperkt. Kredietgevers bekomen van de Vlaamse overheid echter een fiscale tegemoetkoming van 2,5% van het uitstaande kapitaal. Ingeval van faillissement of andere omstandigheden waarin de lening niet kan worden terugbetaald, heeft de kredietgever recht op een eenmalige belastingsvermindering van 30% op het bedrag dat niet wordt terugbetaald.

De win/win-lening heeft een vaste looptijd van acht jaar. De ondernemingen hebben echter de mogelijkheid om eenmalig een vervroegde terugbetaling van de lening door te voeren. Een kredietgever kan tot 50.000 euro aan één bedrijf ontlenen.