8 miljoen euro voor ondersteuning startersinitiatieven

Vlaanderen stelt 8 miljoen euro ter beschikking in het kader van een nieuwe oproep ondernemerschap ten aanzien van startersinitiatieven. Bedoeling is een extra impuls te geven aan de ondersteuning van nieuw en jong ondernemerschap in Vlaanderen. Daarbij worden o.a. extra klemtonen gelegd voor bepaalde doelgroepen om met name ondernemerschap te stimuleren in creatieve sectoren, kennisintensieve diensten en kennisgedreven ondernemerschap, o.a. door de oprichting van spin-offs en spin-outs.

De oproep sluit aan bij de reeds bestaande maatregelen voor steun en advies aan pre-starters. Waar de focus van de pre-startersmaatregel ligt bij zij die nog niet zijn gestart met hun onderneming, wil de nieuwe oproep een kader bieden aan projecten die gericht zijn op mensen die net gestart zijn met een onderneming of jonge ondernemingen om aldus te voorzien in blijvende dienstverlening naar starters toe.

Vorig jaar daalde het aantal starters in Vlaanderen. Verwacht wordt dat hun aantal verder zal afkalven.