Werkplekleren: winst door ervaring

Nieuwe instapstage sinds 1 februari

Je leert een job niet enkel uit de boeken. De beste leerschool is ervaring in de praktijk. Daarom zet VDAB sterk in op verschillende vormen van werkplekleren. De stagebegeleiding rendeert niet enkel voor de cursist maar ook voor het bedrijf.

Een werkzoekende kan in zijn opleiding een aantal vaardigheden aangeleerd krijgen, maar in de echte werksituatie gaat het er toch vaak anders aan toe.

“Werkplekleren betekent dat een deel van je opleiding zich afspeelt op de werkvloer. Het biedt een werkzoekende de kans om in de praktijk te ervaren hoe zijn job later zal zijn,” vertelt Peter Van Haeverbeke van VDAB. Afhankelijk van de situatie en in samenspraak met de onderneming biedt VDAB verschillende vormen van werkplekleren aan.


Sommige werkzoekenden weten eigenlijk nog niet of een bepaald werk bij hen past. Dan kan een beroepsverkennende stage of snuffelstage bijvoorbeeld helpen om de inhoud van een job beter te leren kennen.

Anderen kiezen voor een carrièrewending. Hun opleiding bestaat uit een aantal uren theorie, aangevuld met een opleidingsstage of Individuele BeroepsOpleiding (IBO) waarbij de cursisten nieuwe kennis en vaardigheden kunnen toepassen en verder ontwikkelen op de werkvloer.

Er bestaan ook een aantal stageformules die zich richten op specifieke groepen zoals schoolverlaters, langdurig werklozen en mensen die niet over een diploma secundair onderwijs beschikken. 


Goede sfeer

Kristof Krekels is eigenaar van Grand Café De Singel in Antwerpen. Hij leidde recent twee IBO’ers op en is enthousiast over het resultaat.

“Als ondernemer moet je zwaar in je personeel investeren, via het werkplekleren kan dat met behulp van de overheid. Een Individuele BeroepsOpleiding eindigt sowieso in een contract van onbepaalde duur. Dan is het een enorme troef dat de stagiair de maanden voordien kan kennismaken met de toekomstige collega’s en de manier van werken in je bedrijf. Voor een starter is alles bovendien nieuw, waardoor hij of zij doorgaans heel open staat voor jouw bedrijfscultuur. Ik merk bovendien dat stagiairs geen zogenaamde “jobhoppers” zijn, maar mensen die echt voor hun werk willen gaan. Die motivatie zorgt voor een goede sfeer, ook onder de rest van het personeel.”


Extra opleidingscapaciteit

Bij elke stage hoort een opleidingsplan dat in samenspraak met stagiair, werkgever en VDAB wordt opgesteld: aan welke vaardigheden ga je samen werken, hoe zal dat week na week gebeuren en wie zal zich als mentor over de stagiaire ontfermen?

Al die vragen moeten bij de aanvang van de stage duidelijk zijn. Door stagiaires te begeleiden leer je als werkgever ook zelf bij, vindt Kristof Krekels. “Als je al een tijd in het vak staat, stel je je bij bepaalde zaken geen vragen meer. Alle hygiënenormen zijn voor ons bijvoorbeeld evident, maar voor nieuwelingen is dat niet altijd het geval.

Een stagiaire zet je dan soms weer met twee voeten op de grond en toont wat er op de werkvloer leeft. Zo ontwikkel je ook je eigen opleidingscapaciteit, wat je organisatie en de andere werknemers ten goede komt.” 


Antwoord

Peter Van Haeverbeke verwacht dat het werkplekleren in de toekomst alleen maar belangrijker wordt.

“In Vlaanderen bestaat nog een vrij grote kloof tussen de competenties van werkzoekenden en wat werkgevers vragen. Een hoop vacatures raakt daardoor niet ingevuld. Bovendien evolueert de arbeidsmarkt voortdurend en ontstaan er constant nieuwe jobs. Daardoor wordt het des te belangrijker dat kandidaat-medewerkers zo dicht mogelijk bij de praktijk van de bedrijfswerking kunnen staan. Werkplekleren biedt daar een antwoord op. Dus willen we er zeker verder mee aan de slag.” 


Nieuw: instapstage

Sinds 1 februari biedt VDAB samen met bedrijven aan schoolverlaters zonder diploma secundair onderwijs extra kansen voor een opleiding of een werkervaring. Tijdens de laatste maanden van hun beroepsinschakelingstijd kunnen jongeren een instapstage volgen in een bedrijf, een V.Z.W. of een overheidsdienst.

Meer info over werkplekleren op de VDAB-site

Bron: VDAB