Belnet brengt netwerkcapaciteit op 100 Gbit/s

Opwaardering netwerk kost 10 miljoen euro

Belnet, uitbater van het Belgisch nationaal onderzoeksnetwerk voor Belgische kennisinstellingen en overheidsdiensten, voert tegen de zomer van 2014 zijn netwerkcapaciteit van 10 tot 100 Gbit/s op.

Dat maakte Jan Torreele, dienstdoend directeur van de staatsdienst in afzonderlijk beheer, bekend naar aanleiding van het twintigjarig bestaan van de dienst. Belnet heeft voorts een eigen “research” cloud in de steigers staan, die in de loop van het derde kwartaal van 2013 in productie gaat.

Hoewel de Belgische regering reeds in 1989 de beslissing nam voor de oprichting van het Nationaal Research & Education Network (NREN), duurde het tot 1993 vooraleer het netwerk met een dertigtal klanten (lees: universiteiten en kennisinstellingen zoals imec, het SCK of het Von Karman-instituut) van start ging. Transmissiesnelheid toen: 64 Kbit/s.

In 1996 werd Belnet op vraag van de telecom-sector belast met de uitbating van BNIX, de Belgian Internet Exchange. In 2009 kwam daar ook CERT.be (Computer Emergency Response Team) bij, zeg maar de brandweer van het Belgische Internet-luik.

Tussen 1997 en nu groeide de backbone-snelheid van Belnet van 2 Mbit/s tot een niet gebundeld aanbod van 10 Gbit/s, in combinatie met een quasi-onbeperkte bandbreedte.

Als staatsdienst in afzonderlijk beheer beschikt Belnet over een eigen jaarbudget van zowat 15 miljoen euro. De FOD-Wetenschapsbeleid zorgt voor een jaarlijkse toelage van 8 miljoen euro (59% van het werkingsbudget). De exploitatie van de BNIX en CERT.be genereert ruim 10% van de inkomsten. Voorts puurt de organisatie 23% van zijn werkingsmiddelen uit de verkoop van eigen diensten.
 

Eigen glasvezelnetwerk

Ruim 200 organisaties maken gebruik van Belnet’s eigen 2.000 km lange glasvezelnetwerk. Dat bestaat uit vijf ringen met een 25-tal POP’s (Points-Of-Presence) in meestal universiteitssteden. Een aantal POP’s liggen ingebed in de rekencentra van universiteitsinstellingen. In Maastricht en Aarlen connecteert het Belnet-netwerk door naar respectievelijk Nederland en Luxemburg/Frankrijk. Zodoende wordt ook het pan-Europese onderzoeksnetwerk Géant ontsloten. Dat 50.000 kilometer grote Gbp/s-netwerk telt 40 miljoen gebruikers, verdeeld over een 8.000 instellingen.

“In België hoort Belnet tot de Top 3 Internet service providers, samen met Belgacom en Telenet,” aldus Jan Torreele. Via de aangesloten organisaties maken ruim 750.000 mensen gebruik van het netwerk. “Belnet bevindt zich in het hart van een parallel Internet met specifieke karakteristieken (heel hoge bandbreedte, IPv6 over het hele netwerk, …) binnen een pan-Europees onderzoeksnetwerk,” zo luidt het.

Belnet beschikt over een totale capaciteit van zowat 70 Gbit/s naar het commerciële Internet. Alcatel-Lucent tekent momenteel voor de 24/7 NOC (Network Operations Control).

“In augustus loopt die vijfjarige overeenkomst af. Een nieuwe aanbestedingsronde verkeert momenteel in de voorbereidingsfase,” zo nog Torreele.

 

Verdere upgrading netwerk

Belnet maakt momenteel volop werk van de verdere upscaling van zijn netwerk.

Jan Torreele: “De bestaande glasvezelinfrastructuur blijft uiteraard behouden. We zullen zowat 10 miljoen euro investeren, gelijkwaardig verdeeld over nieuwe optische apparatuur en IP-routers. Bedoeling is tegen de zomer van 2014 de transmissiesnelheid van het netwerk van 10 Gbit/s tot 100 Gbit/s op te voeren”.

In de huidige constellatie kan Belnet, per glasvezelring, 42 kanalen van 10 Gbit/s activeren. Het aantal kanalen wordt binnenkort tot 84 verdubbeld. Ook het toevoegen van extra-bandbreedte zal in de nabije toekomst op meer flexibele wijze kunnen.

 

Dienstenaanbod verruimen

Belnet neemt zich tevens voor zijn dienstenportfolio te verruimen. Dat is opgebouwd rond Connectiviteit, Security, Communicatie, IP-adressen (via DNS), Identity & Access en andere (storage, conferences, workshops en trainingen, …).

“Bedoeling is verder te blijven inzetten op de ontwikkeling van specifieke diensten voor research- en onderwijsinstellingen. Op connectiviteitsvlak gaat het uiteraard om de verdere uitrol van NREN en Internet (IPv4 en 6). Maar verdere opportuniteiten schuilen in de ontwikkeling van specifieke diensten inzake Identity & Access,” besluit Torreele.

Belnet R&E Federation bijvoorbeeld tekent voor de automatische identiteitscontrole en verlening van toegangsrechten van medewerkers en studenten van kennisinstellingen tot dienstenleveranciers. Een dienst als Eduroam verleent eindgebruikers dan weer toegang tot het Wi-Fi-netwerk van andere kennisinstellingen met de log-in van de eigen instelling.

Belnet R&E Federation krijgt een cruciale rol toebedeeld in het identiteits- en toegangscontrole-management van de Belgische “research” cloud die Belnet momenteel in ontwikkeling heeft. Twee proefprojecten werden inmiddels opgestart, met name rond storage en servers. Na het zomerverlof gaan beide projecten effectief in productie.