KMO-portefeuille 2013 krijgt 38 miljoen euro

De Vlaamse regering heeft de KMO-portefeuille bijgestuurd om aldus ook meer gerichte steunverlening mogelijk te maken. Dankzij deze bijsturing zullen Vlaamse ondernemers steun kunnen bekomen voor coaching door erkende dienstverleners.

De KMO-portefeuille is een laagdrempelig digitaal instrument, waarbij steun wordt toegekend aan kleine en middelgrote ondernemingen voor opleiding en advies. Ondernemingen kunnen via een eenvoudige Internet-applicatie jaarlijks tot 15.000 euro subsidies ontvangen voor opleiding, advies, technologieverkenning (i.s.m. het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie) en advies voor internationaal ondernemen (i.s.m. Flanders Investment & Trade).

Bovenop kan een onderneming tot 25.000 euro steun genieten voor strategisch advies. De steun bedraagt telkens 50%, met uitzondering van technologieverkenning waarbij de steun 75% kan bedragen. In 2012 konden bijna 32.000 KMO’s genieten van een dergelijke tegemoetkoming voor een totaal bedrag van ruim 34 miljoen euro. Voor 2013 trekt de Vlaamse regering 38 miljoen euro voor de KMO-portefeuille uit.

Met de huidige bijsturingen wordt een nieuwe pijler “Coaching” toegevoegd. Coaching dient begrepen als een begeleidingstraject, waarbij de persoonlijke effectiviteit van de gecoachte ondernemer wordt verbeterd. Met de pijler “Coaching” zal gericht steun worden verleend aan coaching-trajecten rond bepaalde beleidsrelevante uitdagingen binnen KMO’s. Zo zal er aanvankelijk enkel steun mogelijk zijn voor coaching-trajecten in het kader van bedrijfsoverdracht of coaching-trajecten aangevraagd door mogelijke groeibedrijven.

Hierbij zullen bedrijven waar de bedrijfsoverdracht wordt voorbereid of waar het bedrijf recent aan een nieuwe bedrijfsleiding is overgedragen, binnen de nieuwe pijler “Coaching” kunnen worden gecoacht met een maximale financiële tegemoetkoming tot 10.000 euro van de Vlaamse overheid. In het kader van de ondersteuning van de Gazellebedrijven zullen de groeibedrijven die internationaal willen doorgroeien tijdens dit traject gesubsidieerde begeleiding kunnen krijgen met de KMO-portefeuille. De steun in de pijler “Coaching” bedraagt 50% met een maximale subsidie van 10.000 euro.

Het besluit van de Vlaamse regering wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd. Daarna kan de Vlaamse regering een definitieve beslissing nemen.

Meer sectornieuws

Agenda