Antwerpse curatoren vergroten transparantie in faillissementsdossiers via on-line portaal

De Antwerpse curatoren hebben het “curatorenportaal” gelanceerd. Dat portaal biedt elke curator de mogelijkheid om alle nuttige informatie met betrekking tot faillissementen, opschortingen en veilingen on-line ter beschikking te stellen. Via de website www.faillissementsdossier.be kan elke schuldeiser of belanghebbende vervolgens deze informatie raadplegen. Het portaal is het resultaat van de samenwerking tussen de Antwerpse curatorenvereniging Pro Mandato en het Nederlandse Internet-bedrijf Binq Media (Hilversum).

Het portaal maakt het voor curatoren mogelijk om documenten, die vroeger enkel op de griffie van de rechtbank van Koophandel ter inzage lagen, on-line te publiceren, toe te voegen of te verwijderen. Schuldeisers en belanghebbenden moeten zodoende geen extra verplaatsing meer maken naar de rechtbank.

Momenteel maken enkel de Antwerpse curatoren van het portaal gebruik. Algemene toepassing behoort in de nabije toekomst zeker tot de mogelijkheden, luidt het.

Meer info: www.faillissementsdossier.be.

Meer sectornieuws

Agenda