Zakelijke opportuniteiten Taiwan vaak ten onrechte onderschat

Markt complementair met de Belgische

Vlaanderen en Taiwan hebben meer gemeen dat u misschien denkt. Beide regio’s compenseren weinig oppervlakte en natuurlijke grondstoffen met een hooggeschoolde bevolking, een exportgerichte economie en een liefde voor technologie. Omdat Taiwan wat in de schaduw van grote buur China ligt, wordt het door sommige ondernemers, ten onrechte, vaak over het hoofd gezien.

2012 was een moeilijk jaar voor de exportgerichte economie omwille van de wereldwijd afgenomen vraag. Toch deed Taiwan het relatief goed. Het sloot vorig jaar af met een groei van 1,3%. In 2010 was dat nog 10,9%, 2011 lag met 4,4% daar tussenin.

Voor het lopende jaar zijn de prognoses een pak rooskleuriger. Taiwan gaat wellicht naar een groei van 3 tot 4%. De globale vraag neemt opnieuw toe, de overheid stimuleert buitenlandse investeringen en het toerisme krijgt, onder invloed van de Chinezen, een grote boost.

Dynamische markt

Taiwan is een dynamische markt met 23 miljoen koopkrachtige consumenten. Grootste troeven zijn de hoogopgeleide bevolking, de productie van budgetvriendelijke hardware en de nabijheid van de grote Chinese markt.

Vlaanderen en Taiwan zijn erg complementair. Vlaanderen blinkt uit in R&D, design en prototype-ontwikkeling voor nichemarkten. Taiwan staat sterk in het vervolgtraject van die innovatie. De research wordt er toegepast en de technologie gecommercialiseerd. Dat biedt uitstekende kansen voor ondernemingen in beide landen.

Soms wordt Taiwan echter over het hoofd gezien, omdat buitenlandse investeerders zich te veel op China focussen. Onterecht, want China ligt in het verlengde van de Taiwanese thuismarkt. Beide landen spreken dezelfde taal en hebben dezelfde consumptiegewoontes. Toch zijn er steeds meer bedrijven die de voordelen van Taiwan spotten.

Taiwan importeert veel chemische en farmaceutische producten uit Vlaanderen. Ook transportmateriaal en precisie-apparatuur nemen een hoge vlucht. De toegenomen interesse in Vlaanderen komt vooral door de logistieke voordelen. Veel Taiwanese exportproducten komen Europa namelijk binnen via de haven van Antwerpen.

Uitdagingen

Ook qua uitdagingen is tussen Taiwan en Vlaanderen een parallel te trekken. Energie is een eerste kwestie. Op dit ogenblik importeert Taiwan nog 99% van zijn energie. Tegelijk wil het land zijn CO2-emissie reduceren. Daarom zet Taiwan, net zoals Vlaanderen, sterk in op groene energie. Met succes: in de laatste editie van het jaarlijkse “Global Competitiveness Report” bekleedde Taiwan de zesde plaats op het vlak van groene technologie.

Daarnaast worstelt Taiwan ook met knelpunten in de productie. Die verschuift steeds vaker naar lage loonlanden in de buurt. Nog meer inzetten op R&D en high tech-industrie is een antwoord hierop. Een andere oplossing is diversificatie. Veel technologiebedrijven verschuiven hun aanbod naar diensten. Ook de traditionele sectoren, zoals textiel, leggen een grotere nadruk op “branding” en marketing.

De overheid oefent een vrij grote invloed op de economie uit, maar eerder in de zin dat ze bedrijven helpt om competitiever te worden en nieuwe sectoren ondersteunt. Organisaties die focussen op high tech en diensten - zoals biotechnologie, medische technologie, creativiteit, toerisme en financiële diensten - krijgen ondersteuning via belastingsvoordelen of premies.

Om de gevolgen van de wereldwijde financiële en economische crisis aan te pakken, ondersteunde de overheid nog actiever technologische en dienstensectoren. Ook in de bloeiende jaren ’80 en ’90 ondersteunde de overheid al actief de transformatie van een landbouwgerichte economie naar kapitaalintensieve productie en diensten. Omdat zowel vroeger als nu de regering sterk technocratisch was geïnspireerd, weet Taiwan zich snel aan te passen aan veranderende economische omstandigheden. Ook de politieke, sociale en monetaire stabiliteit zijn uitstekende omstandigheden om het hoofd aan de crisis te bieden.

Ook de bedrijven zelf spelen natuurlijk een grote rol. Daar heersen een grote ondernemingsgeest en een “do it”-mentaliteit. De bedrijven waren flexibel genoeg om hun portfolio aan te passen aan nieuwe markten, bijvoorbeeld de BRIC- en ASEAN-landen. En, last but not least, heeft de relatief nieuwe maar gigantische Chinese markt de dalende vraag goed opgevangen.

China

Tussen Taiwan en China heersen, zoals bekend, politieke spanningen. Toch ondernemen beide landen geregeld pogingen om het contact te verbeteren. De economie is daarbij de katalysator. Taiwan gaat daarbij heel pragmatisch tewerk. Omdat China zo’n belangrijke afzetmarkt is, staat een goede economische verstandhouding bovenaan de agenda van de Taiwanese regering.

Ook China heeft baat bij een sterk economisch Taiwan. Hun politieke en economische beleid zijn strikt gescheiden. Als resultaat van die benadering zit er tegenwoordig heel veel Taiwanees kapitaal in China. Dat vertaalt zich in meer dan 80.000 Taiwanese investeringsmaatschappijen en 600.000 zakenmensen in China.

Troeven voor ondernemers

De vennootschapsbelasting in Taiwan, 17%, behoort bij de laagste in Azië. De rijke bevolking, met dus een hoge koopkracht, is een tweede pluspunt. Dat de intellectuele eigendom in Taiwan goed wordt beschermd, biedt high tech-spelers vele voordelen. En het feit dat Taiwan sterk staat in budgetvriendelijke hardware, zorgt ervoor dat ICT-bedrijven snel totaaloplossingen kunnen ontwikkelen.

Ook in de medische sector liggen investeringskansen. De gemiddelde levensverwachting in Taiwan is 79 jaar. Omdat de gezondheidszorg heel goed is uitgebouwd, is er een grote vraag naar medische producten en diensten. Ten slotte heeft men via Taiwan een uitstekende toegang tot China. Op wekelijkse basis zijn er maar liefst 580 directe vluchten tussen Taiwan en China.

Hoewel de overheid buitenlandse investeerders ontzettend steunt, loopt de wetgeving soms achter. Om te voldoen aan de complexe regelgeving, schakelt men beste lokale experts in. Neem dus zeker een advocatenkantoor en fiscale professionals in de arm.

Tips

Ter afronding, nog enkele tips in de vorm van Do’s en Don’ts:

DO

  • De Taiwanezen dragen waarden hoog in het vaandel. Behandel hiërarchie, autoriteit, ervaring en senioriteit met het nodige respect.
  • Wees beleefd en streng naar harmonie in uw zakenrelatie.
  • Neem genoeg naamkaartjes mee. Of beter nog: geef uw zakenrelatie een warme start met pralines van bij ons.

DON’T

  • Oordeel niet op basis van uiterlijke schijn. Iemand met een doordeweekse outfit kan net zo goed een ceo van een topbedrijf zijn.
  • Wees publiekelijk nooit confronterend en breng anderen niet in verlegenheid.
  • Blijft neutraal over politieke kwesties, zeker als het over China gaat.

(Bovenstaande bijdrage kwam tot stand in samenwerking met Flanders Investment & Trade).

Meer info: www.flanderstrade.be.