ERP-systemen moeten vaker worden aangepast

Bijna twee derden (64%) van de organisaties voert dagelijks, wekelijks of maandelijks wijzigingen door aan het ERP-systeem. Dat percentage is de afgelopen jaren fors gestegen: in 2009 was dat nog maar 30%. Dat blijkt uit een onderzoek van analistenbureau Mint Jutras in opdracht van bedrijfs-software-leverancier UNIT4.

Een soortgelijk onderzoek in 2009 liet zien dat bedrijven veel geld verliezen aan ERP-systemen die niet eenvoudig aan veranderingen binnen de organisatie zijn aan te passen. Dat is vier jaar later nog steeds zo: de respondenten noemen met name omzetverlies, een daling van de marktwaarde en lagere klanttevredenheid als gevolg van rigide systemen.

Bovendien heeft de crisis het tempo van veranderingen versneld. Dat heeft zijn weerslag op IT: het aantal organisaties dat het ERP-systeem constant moet aanpassen aan veranderingen is in amper vier jaar tijd meer dan verdubbeld, blijkt verder uit het onderzoek.

Bijna alle respondenten (96%) geven aan dat veranderingen in de bedrijfsvoering aanpassingen aan de ERP-software vereist. De aanpassingen in ERP-systemen worden veroorzaakt door veranderingen in financieel management, aldus 73% van de bevraagden. Ook nieuwe bedrijfsprocessen (69%), nieuwe organisatiestructuren (66%), nieuwe wet- en regelgeving (61%) en fusies en overnames (58%) worden vaak genoemd.