Erasmus Gardens wijzigt plannen "Ketelwijk" en "Erasmuswijk"

Erasmus Gardens N.V. (Brussel), het voormalige Vastgoed Erasmus waarin BPI, Eiffage Development en Belfius Immo hun krachten bundelen, heeft gewijzigde plannen ingediend voor zijn aanvragen tot verkavelingsvergunningen voor "Ketelwijk" en "Erasmuswijk" te Anderlecht, waarvan de procedure lopende is.

De aanvraag voor "Ketelwijk" betreft een site van ongeveer 2,7 hectaren, gelegen tussn de Lenniksebaan en de Ketelstraat, en beoogt een verkaveling in 72 kavels met een gemiddelde oppervlakte van 2,7 aren per kavel.

De wijzigingen aan de aanvraag voor de "Ketelwijk" hebben betrekking op de vrijwaring van het landelijk karakter van de Ketelstraat door (aan weerszijden) de bouwzones verder te plaatsen ten behoeve van de inlassing van een groenzone van minimum 10 meter en door niet meer in toegang voor wagens te voorzien langs de Ketelstraat voor de nieuwe bewoners. De andere wijzigingen brengen een grotere diversiteit in de bouwvolumes en meer geritmeerde bouwfronten.

De aanvraag voor "Erasmuswijk" beslaat een site van ongeveer 10,6 hectaren, gelegen tussen de Henri Simonetlaan en de Ketelstraat, waarvan bijna 1,6 hectaren eigendom zijn van de Anderlechtse Haard. De aanvraag "Erasmus" is reeds het voorwerp geweest van aanzienlijke wijzigingen ten gevolge van de effectenstudie. De gewijzigde aanvraag heeft dan voorwaardelijke gunstige adviezen gekregen van de overlegcommissie en van de gemachtigde ambtenaar van het Gewest.

Meer info: 02/661.16.88.