Vlaanderen stapt in “ESNC/Galileo Masters”-competitie

Innotek treedt op als projectcoördinator

In samenwerking met iMinds en met de steun van Agentschap Ondernemen, Vlaanderen in Actie, organiseert Innotek (Geel) voor het eerst een Vlaamse voorronde in het kader van een Europese satellietnavigatiecompetitie. De “European Satellite Navigation Competition/Galileo Master 2013 Flanders Challenge” nodigt studenten, bedrijven of geïnteresseerde bedrijven uit om ideeën in te dienen voor nieuwe satellietnavigatietoepassingen. De indieningsperiode loopt tot 30 juni aanstaande.

Contacten met andere ESA BIC’s lagen aan de basis van Innotek’s beslissing om de ESNC/Galileo Masters-competitie ook in Vlaanderen in te voeren. Zoals bekend startte Innotek vorig jaar in Geel een ESA Business Incubation Centre op met als opzet, via business incubation, ruimtevaarttechnologie naar commerciële toepassingen over te dragen. De “ESNC/Galileo Masters” situeert zich binnen dezelfde filosofie, met name de uiteindelijke toepassing van satellietnavigatietechnologie in het dagdagelijks leven, zij het dat het hier een competitie betreft die zich op het vlak van de generatie van business-ideeën situeert.

Mogelijke applicatiedomeinen zijn navigatie, overheids- en sociale diensten, e-health, industriële toepassingen, energie, hoogprecisie-toepassingen, augmented reality gaming, sport & tracking, mobile LBS (location based services), social networking, logistiek, intelligente mobiliteit, safety & security of ruimtevaart.

Het ESNC/Galileo Masters-project vertoont een nauwe verwantschap met de andere projecten van Innotek, met name Spin-off creatie, New Business Development (NBD), Incubatorennetwerk(t) en ESA BIC Flanders, geeft Innotek-directeur Luc Peeters te kennen. De belangstelling van het strategisch onderzoekscentrum iMinds, dat als opdracht heeft ICT in Vlaanderen te stimuleren, in de “Galileo Masters” heeft dan weer te maken met de potentiële transformatie van student entrepreneurship in een versnelde ontwikkeling van bestaande KMO’s, aldus Koen Vriesacker.

AZO en (extra) prijzen

Initiatiefnemer van de “European Satellite Navigation Competition (ESNC)” is Anwendungszentrum Oberpfaffenhofen (AZO), die het initiatief in 2004 opzette. Bedoeling is satellietnavigatietechnologie aan te wenden voor de ontwikkeling van nieuwe diensten en business-innovatie.

“Sinds 2004 noteerden we meer dan 7.000 deelnemers in 25 verschillende partner-regio’s. Dit jaar traden zes nieuwe partnerregio’s in,” aldus Kathrin Sturm namens AZO.

In totaal beschikt de ESNC-competitie 2013 over een prijzenpot ter waarde van 1 miljoen euro, zowel in speciën als in consultancy.

Voor de winnaar van de “European Satellite Navigation Competition/Galileo Master 2013 Flanders Challenge” ligt een geldprijs van 5.000 euro weggelegd. Voor de runner-up is er een ondersteuningspakket. Septentrio, voorbeeld van Vlaamse know-how en bedrijvigheid op het vlak van satellietnavigatietechnologie, schenkt een extra prijs ter waarde van 3.100 euro onder de vorm van een AsteRx-m Integrator Kit aan het winnende Vlaamse idee dat gebruik maakt van een hoogprecisie-positioneringsinstrument of van apparatuur die signaalrobuustheid vraagt in moeilijke omgevingen (interferentie, trillingen, slechte zichtbaarheid, …).

De Vlaamse finalist neemt deel aan de “European Satellite Navigation Competition/Galileo Masters 2013” en komt in aanmerking voor een geldprijs van 20.000 euro en andere voordelen.

Op 5 november aanstaande wordt in München de eindlaureaat bekend gemaakt. Deelnemers kunnen zich voor deelname aanmelden in de partnerregio van hun keuze. Het initiatief geniet de steun van ESA (European Space Agency), Metaio (wereldwijd marktleider in augmented reality-technologie) en GSA dat focust op EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service)-signalen en -diensten die van Galileo gebruik maken.