Re-Vive levert Fase 1 eerste brownfield-project op

Voormalige staaldraadfabriek in Gentbrugge krijgt herbestemming als duurzame wijk

Het in 2009 opgerichte Re-Vive heeft in Gentbrugge Fase 1 van zijn eerste brownfield-project opgeleverd.

De projectontwikkelaar focust op de herbestemming van brownfields in stedelijke omgeving tot nieuwe duurzame wijken. Op de terreinen van de oude staaldraadfabriek “Den Draad” in Gentbrugge leverde Re-Vive zopas dertig laagenergie-appartementen op alsook een 500 m² kantoorvloer. Re-Vive bracht in het geheel ook de eigen kantoren onder.

Re-Vive is een initiatief van Nicolas Bearelle (70%) en architect Piet Colruyt (30%), telg van de genoegzaam bekende familie. In primeur voor België werd de projectontwikkelaar conform de B Corp-standaard gecertificeerd. In de Verenigde Staten zijn inmiddels een 300-tal bedrijven door NGO B Lab als dusdanig erkend. Als NGO ondersteunt B Lab een wereldwijde beweging van ondernemers die hun zakelijke invloed aanwenden om sociale en milieuproblemen op te lossen. Re-Vive speelt hierop in met een insteek die zich toespitst op de revalorisatie van verlaten en gecontamineerde industriële sites in stadskernen tot nieuwe, duurzame wijken met een maximale sociale interactiviteit.

Het bedrijf toetst al zijn acties af op een aantal criteria met betrekking tot hun impact op de mens, de planeet en de behaalde winst (People, Planet en Profit). Daarover wordt jaarlijks gerapporteerd. Voor die oefening baseert Re-Vive zich op een aantal “indicatoren” van de Duurzaamheidsmeter van de stad Gent. Het ontwikkelde voorts in eigen beheer het Impact Dashboard® met dertig KPI’s zoals de sociaal-demografische mix binnen open wijken of nog een opgelegd minimumpercentage van de omzet die de onderaannemers jaarlijks bij de projectontwikkelaar realiseren dat aan social profit-doeleinden dient gespendeerd.

Eerste project deels opgeleverd

Re-Vive kocht in 2009 de verontreinigde, voormalige Treillarmé-site in Gentbrugge aan om die tot een duurzame stadswijk gefaseerd te herontwikkelen. De producent van metaaldraad sloot in 2002 de deuren. Bij de aankoop neemt de projectontwikkelaar de saneringsverplichting van de verkoper over.

Re-Vive werkte de historische vervuiling op de site weg alvorens tot herontwikkeling over te gaan. Op de 4,5 hectaren grote site werden onlangs dertig laagenergie-appartementen opgeleverd alsook een 500 m² kantoorvloer. Eerder werden aan de straatzijde vijf passiefwoningen gebouwd.

Fase 2, die in de bouw van 28 passief- en laagenergiewoningen voorziet, waaronder vier kangoeroewoningen, werd onlangs opgestart. In een derde en laatste fase staat de constructie van nog eens 25 woningen met tuin gepland. De hele wijk wordt voorts toegerust met een groenzone.

Een deel van het terrein werd inmiddels doorverkocht met het oog op de ontwikkeling van een kleine KMO-zone. Sociale huisvestingsmaatschappij De Volkshaard neemt zich voor op de site ook nog eens 24 woningen te ontwikkelen.

“Re-Vive zelf investeert in de revalorisatie van “Den Draad” zowat 23 miljoen euro,” aldus managing director Nicolas Bearelle. Het bedrijf hoopt tegen eind volgend jaar het hele project te kunnen finaliseren.

Dat het project alvast de nodige interesse kan losweken, blijkt uit de cijfers. Van Fase 2, gelijk verdeeld over passief- en laagenergiewoningen was, naar verluidt, 80% van de woongelegenheden op plan verkocht. Fase 3 kon zich verheugen in maar liefst 80 kandidaten, zo nog de managing director.

Vervolgprojecten in voorbereiding

Re-Vive richtte intussen twee private equity-fondsen op die inmiddels 60 miljoen euro ophaalden voor de realisatie van de volgende projecten, aldus Bearelle. Naast “Den Draad” heeft de projectontwikkelaar nog acht projecten in uitvoering dan wel op stapel staan. Het gaat om Elka (Molenbeek), Tupperware (Aalst, 4 ha), Brightpark (Machelen, 7 ha), Den Indruk (Brugge), Work & Co (Duinkerken, eerste project in Frankrijk), Castelijm (Kapellen), Eco-quartier (Brain-le-Comte) en Kartonfabriek(je) (Lier).

Onlangs won Re-Vive een wedstrijd uitgeschreven door AG Vespa, het autonoom gemeentebedrijf voor vastgoed- en stadsprojecten, die op het Antwerpse Eilandje voorziet in de realisatie van dertig passiefwoningen en appartementen. Re-Vive vermarkt zijn grote projecten in eigen beheer, voor kleinere projecten zet het bedrijf partnerships met makelaars op.

Meer sectornieuws

Agenda