Trans-Immo haalt ISO 9001:2008-certificaat

“Nood aan professionalisering in residentieel makelaarssegment”

Residentiële vastgoedmakelaars kampen met een negatieve perceptie. Met de toekenning van het ISO 9001:2008-kwaliteitscertificaat door Bureau Veritas, probeert Trans-Immo zich binnen de markt te differentiëren door een kwalitatief gestructureerde dienstverlening. “Het zou de hele sector ten goede komen, mocht ISO-certificatie algemeen ingang vinden,” weet kwaliteitsmanager Victoria Danneels. De kwaliteitsbekroning lijkt voor Trans-Immo alvast het signaal om zijn dienstverlening ook actief uit te breiden naar de verkoopmarkt. Vooralsnog was het kantoor voornamelijk actief in de markt van de verhuur (woningen, appartementen, studentenstudio’s en -kamers) en het beheer van opbrengsteigendommen (lees: vooral woongelegenheden voor studenten en garages, nvdr.).

Trans-Immo werd in 1972 opgericht. Een aantal jaar terug verwierf Sébastien Van Hoorde de controle over het bedrijf. Zijn voorganger had de oorspronkelijke activiteiten al teruggeschroefd naar verzekerings- en vastgoedmakelaardij en -beheer. Onder impuls van Van Hoorde ging Trans-Immo zich exclusief op de vastgoedmarkt toespitsen.

Van meetaf ging de nieuwe eigenaar voor een professionalisering van de dienstverlening, met als exponent het aantrekken van een kwaliteitsverantwoordelijke in de persoon van Victoria Danneels. Dankzij haar kan Trans-Immo sinds kort met het ISO 9001:2008-kwaliteitscertificaat pronken.

“Trans-Immo is, bij mijn weten, het enige zelfstandig vastgoedmakelaarskantoor in België dat ISO-gecertificeerd is, franchisenemers van vastgoedketens buiten beschouwing gelaten,” luidt het.

Negatieve marktperceptie doorbreken

Aanleiding voor Trans-Immo om voor de kwaliteitserkenning te gaan was het negatieve imago waarmee residentiële vastgoedmakelaars kampen. Bovendien is het regelgevend kader steeds complexer geworden. Dat op zich alleen vergt al een verdere professionalisering van de dienstverlening.

“De veralgemening van ISO-certificatie zou voor de hele sector van de residentiële makelaars een belangrijk pluspunt kunnen zijn. Het zou de opdracht inzake controle van de plichtenleer door het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (B.I.V.) vereenvoudigen,” meent Danneels. “Elke vastgoedmakelaar die zichzelf respecteert, is verplicht er een gestructureerde en professionele werkwijze op na te houden. ISO-certificatie legt de procedurele aanpak vast, onder meer met behulp van modeldocumenten, conform het juridisch kader,” luidt het.

Door zijn werkprocedures strak neer te leggen, maakt Trans-Immo werk van een constant verbeteringsproces. Direct gevolg is bovendien een opwaardering van de kwaliteit van zijn portfolio, wat uiteindelijk ook de klant ten goede komt. Zo wordt elk pand momenteel op zijn woonkwaliteit getoetst. Voorts heeft het kantoor de intentie om voor elk pand onder beheer bij de bevoegde diensten systematisch een conformiteitsattest aan te vragen, dat bevestigt dat het voldoet aan de kwaliteitseisen van de Vlaamse Wooncode.

Niet alle residentiële vastgoedmakelaars nemen het in de praktijk even nauw met de heersende voorschriften. Vandaar het belang van een strakke administratief-procedurele aanpak, geborgd door het ISO-kwaliteitsattest, aldus Victoria Danneels namens Trans-Immo. Dat kan op een kwaliteitsvol software-programma terugvallen voor de ondersteuning van zijn werkprocedures.

“Vooraleer een pand te huur of te koop wordt aangeboden, dient de klant geïdentificeerd in het licht van de anti-witwaswetgeving. Een volgende stap houdt het opstellen van een schriftelijke verhuur- of verkoopopdracht in, conform de voorschriften, en desgevallend het EnergiePrestatieCertificaat (EPC), alvorens de commercialisatie van start kan gaan. Ingeval van verkoop dient vooraf ook het stedenbouwkundig uittreksel aangevraagd. Door al die procedures vast te leggen, is Trans-Immo bij machte zijn dienstverlening constant bij te sturen en verder op te waarderen,” zo nog Victoria Danneels.

Uit wat voorafgaat blijkt dat de residentiële vastgoedmakelaar in een steeds groter spanningsveld opereert tussen enerzijds de alsmaar complexere voorschriften en anderzijds de eigenaar die voor een minimale kost een maximum aan rendement wil.

Verkoopmarkt actiever bewerken

Vooralsnog was Trans-Immo voornamelijk actief op de verhuur- en vastgoedbeheermarkt in het centrum van Gent. In de toekomst wil het kantoor zich ook nadrukkelijker positioneren op de verkoopmarkt. Daarbij mikt men op een straal van zowat 15 kilometer rond de Arteveldestad.

Met een ISO-certificaat dat de borging van zijn kwalitatieve dienstverlening staaft, is Trans-Immo goed gewapend om maximaal in te spelen op de behoeften van het kritische huur- en kooppubliek in de Gentse periferie.