Brussels Gewest zet “smart city”-project op

Agoria en het Brussels Gewest hebben het startschot gegeven voor de uitbouw van het Brussels Gewest en zijn gemeenten tot “smart city”. In eerste instantie gaat de focus naar mobiliteit en ICT als prioritaire thema’s.

Agoria wil het smart cities-thema op de agenda plaatsen bij steden, overheden en politieke partijen in ons land. De technologiefederatie richtte hiervoor een Agoria Smart Cities Community op. Binnen deze community zijn reeds 450 stakeholders vertegenwoordigd. Ook het Brussels Gewest is erin actief.

Brussel spitst zich binnen het “smart city”-project, zoals gezegd, aanvankelijk toe op mobiliteit en een slim ICT-communicatienetwerk. Smart mobility staat voor intelligente en innovatieve mobiliteitsoplossingen. Vermits steeds meer mensen leven en werken in een beperkte stadsruimte zullen meer verkeersopstoppingen het vrij verkeer van goederen en personen belemmeren. Transporttechnologie kan belangrijke winsten opleveren voor doorstroming, verkeersveiligheid en milieulast. Het is ook de sleutel tot een kostenefficiënt mobiliteitsbeheer over verschillende transportmodi en organisatorische grenzen heen.

Data worden het fundament voor het beheren van een stad, met als doel comfortabel werken, leven en wonen in een stad. In een smart city worden data gegenereerd via sensoren, mobiele apparaten, camerabeelden, (bank)transacties, sociale media, GPS en dies meer. Twee werkgroepen zullen worden opgezet om deze thema’s verder uit te werken en (piloot)projecten rond onderzoek en innovatie te definiëren.