Centrum voor Medische Innovatie uit de startblokken

Het biomedisch onderzoek in Vlaanderen heeft er met het Centrum voor Medische Innovatie (CMI) een belangrijke partner bij gekregen. Het recent opgerichte CMI ontwikkelt een Vlaamse biobank. In deze biobank wordt een ruim aanbod aan goed gediagnostikeerde stalen bloed en weefsel verzameld en aangeboden door samenwerkingen tussen universiteiten, universitaire ziekenhuizen, bedrijven en andere kennisinstellingen. De komst van deze biobank heet cruciaal te zijn voor de toekomst van het biomedisch onderzoek in Vlaanderen.

Vanaf eind 2014 zullen de Vlaamse onderzoekers een beroep kunnen doen op meer dan 30.000 stalen. De samenwerking, die het CMI opzet, overschrijdt overigens de grenzen van Vlaanderen. Het CMI zal ook op Belgisch niveau samen werken, onder andere met de Kankerbank.

Ook internationale samenwerkingen staan op de agenda. Zo wil het CMI de basis leggen voor internationale kennisuitwisseling, maar ook voor de uitwisseling van stalen, waardoor het aantal beschikbare stalen binnen de biobank verder wordt vergroot. Dergelijke internationaal georiënteerde aanpak is vereist om biomedisch onderzoek in Vlaanderen te houden en naar Vlaanderen aan te trekken.

De biobank zal aanvankelijk op vijf domeinen focussen. Hart- en vaatziekten zijn nog steeds de grootste doodsoorzaak in westerse landen. Dit onderdeel van de biobank speelt onder meer in op preventie en innovatieve behandelingen bij mensen die een groter risico lopen, of waarbij in een vroeg stadium cardiovasculaire afwijkingen worden vastgesteld. Een tweede focus zijn de virale infectieziekten, zoals hepatitis C, waarvoor nog geen vaccin beschikbaar is.

De biobank zal onder meer bijdragen tot nieuwe antivirale strategieën. De andere drie focusdomeinen zijn diabetes, ontstekingsziekten aan de darm, zoals de ziekte van Crohn, en reumatoïde artritis.

Meer sectornieuws

Agenda