Britse economie zwelt opnieuw aan

Ook het VK biedt interessante mogelijkheden

Enkele maanden geleden hing boven de Britse economie nog het zwaard van een “triple dip”-recessie. En kijk, in het derde kwartaal groeide de economie in het Verenigd Koninkrijk meer dan verwacht. Zelfs sneller dan in Duitsland, Frankrijk en de Verenigde Staten, die het nochtans ook niet kwaad deden. Zorgt deze markante economische inhaalbeweging voor een grotere aantrekkingskracht op de Vlaamse ondernemers? Of kijken die beter nog wat de kat uit de boom?

Het VK heeft net een recessie kunnen afwenden. Ook al is er opnieuw positieve groei na twee negatieve kwartalen, het niveau van voor de wereldwijde financiële en economische crisis is nog lang niet bereikt. Of het vanaf nu crescendo zal gaan, is koffiedik kijken.

Verschillende economen voorspellen een hogere groei dan verwacht in 2014 - van 2 tot 2,3% - maar dan vindt ook het Schotse referendum plaats. Daarbij zullen de Schotten zich voor of tegen onafhankelijkheid van het VK uitspreken. Bovendien is 2015 een verkiezingsjaar. Daardoor worden harde maatregelen vaak uitgesteld, terwijl die net nodig zijn om de Britse economie sterk op de rails te krijgen.

Groeisectoren

Voeding, hernieuwbare energie en in mindere mate de bouwsector worden mooie groeicijfers toegedicht. Een Victoriaanse bouwwoede zou nochtans welkom zijn. Het tekort aan woningen, vooral in Londen, wordt erg nijpend.

De overheid stimuleert de bouwsector momenteel al in de vorm van subsidies voor renovatie en energiebesparende maatregelen. Ook mensen die voor het eerst een woning aankopen, de “first buyers”, krijgen een extraatje van de regering. Maar het aanbod is bijzonder pover. Daarom zal de zogeheten “green belt”, de groene zone rondom Londen, op een gegeven moment wel moeten wijken. Nu is er sprake van een NIMBY-effect, dat op termijn niet vol te houden is.

Boost van het consumentenvertrouwen

De Britten zijn er opnieuw trots op Brit te zijn. Eerst was er in 2011 het veelbesproken huwelijk van prins William met Kate, wat leidde tot een sterke nationale verbondenheid. Daarna organiseerde het VK vorig jaar een bijzonder geslaagde editie van de Olympische Spelen in Londen. De recente geboorte van George, zoon van Kate en William, was de kers op de taart. En dat algemene feelgood-gevoel vertaalt zich in piekende consumentenbestedingen.

Kloof tussen arm en rijk

Ruim de helft van de Britse gezinnen heeft volgens een rapport van de “Money Advice Service” nochtans moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Tussen arm en rijk gaapt in het VK een enorme kloof. Daarbij gaat de rijkdom almaar vaker naar een slinkende “happy few”.

Intussen leeft een groot deel van de bevolking in schulden. De Schoten waren vroeger berucht om hun gierigheid, nu laten ze het geld rollen. Geld dat veelal op krediet is verkregen. De overheid speelt daarin een eerder stimulerende rol. Die houding staat in schril contrast met de boodschap dat de pensioenkas leeg is en dat je maar beter zelf voor een appeltje voor de dorst zorgt.

Omdat de lonen niet aan de index zijn gekoppeld, is de koopkracht afgenomen. Vele Britten torsen een enorme schuldenlast. Leven op krediet is in Angelsaksische landen minder een taboe dan bij ons in Vlaanderen.

Vaak springen mensen van loon tot loon, waardoor geen ruimte om te sparen is. Een explosieve situatie, want bij de minste tegenslag stort alles als een kaartenhuisje in elkaar. Maar ook de overheid is een “big spender”. Enerzijds houdt dat de economie overeind, anderzijds wekt het ook heel wat kritiek op.

Anti-Europese media = anti-euro

De Britten denken niet dat een toetreding tot de eurozone hun situatie zou kunnen verbeteren. De media zijn immers hoofdzakelijk anti-Europees. Algemeen leeft de overtuiging dat de economie aan de beterhand is, net omdat het VK nooit voor de euro is gezwicht.

Voor de huidige regering komen de positieve cijfers als geroepen: met haar enorme besparingsronde raakte ze veel Britten hard in hun portemonnee. Dat kon maar beter positieve resultaten opleveren.

Troeven

Met een inwonersaantal van ruim 63 miljoen zijn de afzetkansen gigantisch. De meeste Vlaamse ondernemers spreken Engels. Britten betalen correct en het juridische systeem werkt goed. Ook al is het een mature markt, toch schrijven er nog veel Vlaamse ondernemingen een succesverhaal.

Bovendien ligt Vlaanderen dichterbij dan bijvoorbeeld Schotland. In een markt waar de turnaround - de tijd tussen de bestelling en de levering van goederen - vaak een beslissende factor is, kan dat een doorslaggevend argument zijn.

Daarnaast biedt het VK mooie toelages voor innovatieve R&D-projecten en een aantrekkelijk belastingsregime voor buitenlandse ondernemingen. Voorts vind je nergens ter wereld meer actieve business angels per capita.

Tot slot is het zeer eenvoudig om in het VK een kantoor op te richten en zijn bankdiensten vlot toegankelijk. Met een recordtoestroom aan buitenlandse bedrijven tot gevolg. Al dient dat cijfer enigszins gerelativeerd want omdat je als ondernemer vlot aan een Brits burgervisum geraakt, nemen soms ook verdoken immigranten deze weg.

Uitdagingen

De schommelende wisselkoersen kunnen een streep door de rekening betekenen. Vraag daarom op voorhand advies aan je bank.

Ook al behoort het VK tot de Europese Unie, toch kunnen de standaarden en regelgeving - vooral rond gezondheid & veiligheid - een pak strenger zijn dan in de andere Europese landen.

Voor ondernemers die mikken op de consumentenmarkt, is het VK een harde noot om te kraken. Je moet er immers fel concurreren op prijs. In de Britse detailhandel in consumptiegoederen stuit je bovendien op een hoge concentratiegraad. Een handvol ketens domineert zowat 80% van de markt.

Kansrijke sectoren

In de retail liggen voor de Vlaamse ondernemers evenwel nog wel degelijk kansen te rapen. Dankzij het stijgende toerisme naar Vlaanderen, weten veel Britten onze klassieke lekkernijen zoals bier en chocolade te smaken.

Vlaanderen geniet een uitstekende reputatie op het gebied van kwaliteit. En Britten zijn bereid om meer te betalen voor een kleine luxe. Om effect te sorteren, moet je wel zorgen voor een sexy en soms aangepaste verpakking en een opvallende marketing.

Nog een optie: veel huismerken van Britse supermarkten hebben hun productie in Vlaanderen zitten, omdat ze dan bijvoorbeeld kunnen uitpakken met de vermelding “made with Belgian chocolate”. Zo bouw je weliswaar geen naamsbekendheid op, maar ben je wel succesvol in het VK aanwezig.

Ook in e-commerce - een boomende sector in het VK - scoort voeding. Dat Amazon nu ook voeding aanbiedt, illustreert het enorme potentieel. Overweeg je dit kanaal, dan is het cruciaal dat de dispatching en logistiek tot in de puntjes geregeld zijn vooraleer je on-line van start gaat.

Spelers in olie, gas en energie hebben nog veel opportunteiten in de Noordzee. Hoewel de Schotse regering een “low carbon”-economie tot prioriteit heeft uitgeroepen en daarvoor verschillende steunmaatregelen heeft uitgewerkt, is er nog veel werk aan de winkel. In het afgelopen jaar kwamen enkel incentive-programma’s op losse schroeven te staan. Eerst moet het beleid iets consistenter, pas dan zullen resultaten echt volgen.

Lokale samenwerking noodzakelijk?

Of lokale samenwerking voor Vlaamse ondernemers in het VK al dan niet noodzakelijk is, hangt af van de sector waarin men actief is en hoe goed men zijn huiswerk heeft gemaakt. Zo is het geen sinecure om een goede handelsagent te vinden. Daarom zijn beursdeelnames en lidmaatschappen bij handelsorganisaties zo belangrijk.

Vaak zoeken Britse handelsagenten wel zelf toenadering als ze iets interessants hebben gespot. Hou er wel rekening mee dat de Europese agentuurwetgeving in het VK wordt nageleefd. Doorgaans zijn de contracten heel summier opgesteld. Daarmee houden ze vast aan een oude traditie - de Britse grondwet is nooit op papier vastgelegd. Zorg ervoor dat het contract alle scenario’s, verplichtingen en beperkingen bevat.

Is men van plan naar openbare aanbestedingen mee te dingen, is een lokale partner handig. Want dat kan in het VK een nogal complexe procedure zijn. Daarnaast maakt men met een plaatselijk adres en lokale referenties, bij een joint-venture bijvoorbeeld, een grotere kans.

Extra aandacht voor marketing noodzakelijk

Belangrijk is je bedrijf, product of dienst professioneel voor te stellen. Britten zijn de marketing-kampioenen van de wereld, de lat ligt er uitermate hoog. Je mag dan nog het Engels meer dan behoorlijk onder de knie hebben, je marketing-communicatie - website, brochures, … - moet je door een native marketing-expert laten reviseren.

Vaak hebben Vlaamse ondernemers het moeilijk om de juiste beslissingsnemers te pakken te krijgen. Of ze krijgen geen respons op hun mailing-campagne. Om wel voet aan de grond te krijgen, zorg je het best voor een persoonlijke toets. Voor een succesvolle intrede in de Britse markt moet je hard knokken, maar zodra je binnen bent, blijft je dat ook.

Britten mag je zeker niet letterlijk nemen. Vinden ze je product of dienst niet interessant, dan zullen ze niet altijd vlakaf zeggen. Uit een - voor  buitenlandse ondernemers vaak onbegrijpelijk - gevoel voor beleefdheid, zeggen ze zelfs het tegenovergestelde van wat ze bedoelen.

Britten hanteren een sterke ethische code. Ze zijn zeer gevoelig voor omkoperij of voor wat daar maar naar neigt. Daarom zetten de grote warenhuizen hun inkopers elk jaar op een andere productcategorie. Door de felle concentratie beschikken zij immers over ontzettend veel macht.

Ook voor commentaar zijn Britten gevoelig. Ook al spotten ze zelf soms met bepaalde tradities, van buitenlanders verwachten ze daar alleen respect voor.

DO

  • Maak tijdens de kantooruren gratis gebruik van de meeting-ruimte van FIT Londen.
  • Hou rekening met de eilandmentaliteit van de Britten.
  • Het VK is een trendsetter in sales en marketing. Leg de lat hoog.

DON’T

  • Denk niet dat er een “hard and fast way” naar het succes in het VK bestaat. Doorgaans duurt het één à twee jaar vooraleer financiële reusltaten worden geboekt.
  • Vat niet alles letterlijk op. “Do you want another cup of tea” betekent bijvoorbeeld dat de meeting gedaan is.
  • Probeer niet langs de grote warenhuizen om te gaan. Hun inkopers bepalen de markt.

(Bovenstaande bijdrage kwam tot stand in samenwerking met Flanders Investment & Trade)

Meer info: www.flanderstrade.be.

Meer sectornieuws

Agenda