Werven hogere profielen interessant voor KMO’s?

Selectiebureaus werden oorspronkelijk ingeschakeld door grote bedrijven en multinationals, vooral voor het invullen van de hogere profielen. “Tegenwoordig bestaat de trend erin dat meer en meer KMO’s een beroep doen op dergelijke bureaus en dit voor zowel midden- als hoge kaderfuncties,” aldus Guy Vereecke, zaakvoerder van AHEAD.

Ahead is gespecialiseerd in het plaatsen van hogere profielen bij bedrijven. In dit artikel lees je meer over de voordelen van werving en selectie voor de KMO.

Wanneer iemand het bedrijf verlaat, is het belangrijk dat degene die in de plaats komt niet enkel qua profiel en opleiding aansluit bij de functie, maar ook op menselijk vlak past binnen het bedrijf.

Multinationals beschikken vandaag de dag over een vangnetstructuur en kunnen gemakkelijker verschuivingen beheren. Bij KMO’s gebeurt de invulling van een functie op individuele basis. Toch ziet AHEAD een marktverschuiving plaatsvinden, waarbij ook KMO’s gespecialiseerde kantoren inschakelen voor hogere profielen.

Interessant voor de KMO?

Voor KMO’s is het extra belangrijk dat voor elke functie de juiste persoon op de juiste plaats wordt gevonden. Net zoals bij de aanschaf van een machine een vergelijkende studie wordt gemaakt, zou een KMO bij de aanwerving van een kandidaat moeten afwegen wie op alle vlakken het beste past bij de onderneming. Een selectiebureau kan hierbij een belangrijke hulp betekenen.

Selectiebureaus zijn gespecialiseerd om ook op menselijk vlak de persoon te vinden die het best aansluit bij de bestaande bedrijfscultuur.

Wanneer een bedrijfsleider of een ander kaderlid op pensioen gaat, kan een selectiebureau helpen bij het plaatsen van het juiste profiel. Door een nieuwe, geschikte persoon aan het hoofd te plaatsen, wordt de continuïteit van het bedrijf verzekerd.

Ook als er bij een herschikking van vader op zoon een overbruggingstijd nodig is, kan een geschikt profiel de oplossing bieden. Selectiebureaus zijn in vele sectoren actief, simpelweg omdat de Belgische markt te klein is om in een specifieke branche te blijven.

Potentiële aanbieder

Guy Vereecke: “AHEAD is een selectiebureau voor KMO’s waar mensen belangrijk zijn. Het bureau probeert elke kandidaat keer op keer  ‘de job van zijn leven’ te bieden. AHEAD zoekt vooral kandidaten voor functies op midden- en hoog kaderniveau, maar biedt  ook advies omtrent andere wervingskanalen.”

Om te ontdekken hoe je als KMO gebaat kan zijn bij het plaatsen van het juiste profiel (kaderleden), kan je contact opnemen met AHEAD: www.ahead.be