Vlaanderen zet in op competitiviteit en werkgelegenheid

De Vlaamse regering wenst, met ingang van het laatste kwartaal van 2014, recurrent op jaarbasis 125 miljoen euro in te zetten voor een lastenverlaging, dit in het kader van de nieuwe bevoegdheden die ze vanaf 1 juli 2014 krijgt. In eerste instantie focust Vlaanderen terzake op zowel de jongere werknemers (- 30 jaar) als de oudere werknemers (+ 55 jaar).

Voorts wil Vlaanderen verder werk maken van een vermindering van de energiekost voor energie-intensieve bedrijven. De herziene steunregeling voor hernieuwbare energie en WKK drongen vorig jaar de energiefactuur voor de ondernemingen met minimaal 161,5 miljoen euro terug, zo luidt het.

Op 29 november j.l. besloot de Vlaamse regering de maximaal toegestane steun te verlenen aan ondernemingen die in bepaalde bedrijfstakken bloot staan aan een risico op delokalisatie omwille van de indirecte CO2-kosten in de elektriciteitsprijs. Dat vertaalt zich voor het verbruiksjaar 2013 opnieuw in een verlichting van de energiefactuur met 60 miljoen euro voor de industrie. Met netbeheerder Elia werd overeengekomen dat in zijn nieuwe tariefvoorstellen aan de CREG de industrie maximaal gevrijwaard zal worden.

Voorts engageert Vlaanderen zich voor een groeipad naar 3% van het BBP voor totale O&O-uitgaven. In het licht van de competitiviteitsnoden legt de Vlaamse regering voor dit jaar bijkomend 45 miljoen euro vast voor O&O-projecten.

Jaarlijks beschikt Vlaanderen over zowat 240 miljoen euro voor de ondersteuning van investeringen van bedrijven. Dat gebeurt zowel via subsidies, kapitaal of leningen met kapitaalkarakter, de ondersteuning en facilitering van externe bank- en andere financiering en een aangepaste fiscaliteit. Tevens wordt voor meer dan 1,5 miljard euro aan bijkomende financiering mogelijk gemaakt.

Ter ondersteuning van het arbeidsmarktbeleid, ten slotte, schreef het Vlaams Gewest 1,597 miljard euro aan beleidskredieten in de begroting in.