Technologische industrie stevent in 2014 af op nulgroei

Wordt 2014 het jaar van de economische heropleving? Jammer genoeg niet, zo blijkt uit de jaarlijkse conjunctuurenquête van technologiefederatie Agoria. Uit dat onderzoek blijkt dat de technologische industrie in 2014 op nulgroei afstevent. Het competitiviteitsprobleem van ons land speelt de industriële bedrijven duidelijk parten. Zo blijven we marktaandeel op verschillende exportmarkten verliezen en dit leidt tot afbouw van de productie. Vooral de maakbedrijven, op enkele uitzonderingen na, hebben het moeilijk, de dienstenbedrijven doen het relatief beter.

Sinds het begin van de financiële crisis waren er al 78 belangrijke herstructureringen of bedrijfssluitingen, goed voor een verlies van 9% van de productie van de technologische industrie. In 2012 en 2013 gingen 11.000 banen verloren. Agoria verwacht in 2014 een verdere daling met 3.000 jobs. Een en ander leidt ertoe dat bedrijven ook minder investeren.

De technologiefederatie vraagt dat bedrijven die investeren en hier jobs creëren, beter ondersteund worden, bijvoorbeeld via een investeringsvriendelijke fiscaliteit. De federatie herhaalt ten slotte zijn pleidooi om de loonkostenhandicap zo snel mogelijk af te bouwen.

Hoewel er ook enkele bedrijfsgroepen zijn die goed presteren, blijven de globale conjunctuurcijfers ook in 2014 licht rood kleuren. De aangekondigde heropleving raakt moeilijk op gang, zo blijkt uit de evolutie van de leveringen in de technologische industrie.

Na een forse daling eind 2012, vond er in 2013 weliswaar een technisch herstel plaats. Maar in het laatste kwartaal van 2013 volgde een onverwachte productiedaling.

Meer sectornieuws

Agenda