Enkira van start met on-line Talentdeling-platform

Martine Beyers, Martine Vertommen en Hilde De Decker hebben Enkira N.V. (Leuven) opgericht. Het bedrijf faciliteert talentdeling, ondersteund door een on-line Talentdeling-platform, waardoor talent kan worden gemobiliseerd en nieuwe samenwerkingsvormen gecreëerd.

Talentdeling gaat om het gedeeld inzetten van talent over organisaties en sectoren heen. Hiermee biedt Enkira een bedrijfsoverschrijdende oplossing op drie vlakken, met name het anders omgaan met capaciteitsvraagstukken, het bevorderen van kennisdeling en innovatie en het projectmatig en in de praktijk leren van andere organisaties.

Met talentdeling lost Enkira capaciteitsvraagstukken op en flexibiliseert het de arbeidsmarkt. Zo kan een bedrijf bijvoorbeeld gedurende een bepaalde periode van tijdelijke overcapaciteit van kennismedewerkers een beroep doen op Enkira om deze talenten te delen met andere bedrijven op zoek naar bijkomende capaciteiten.

De multidisciplinaire kennisdeling die dankzij talentdeling ontstaat kan dan weer aanleiding geven tot initiatieven op vlak van co-creatie en innovatie. Op basis van een grondige assessment en begeleiding, koppelt Enkira elk talent aan gepaste projecten. Zo worden waardevolle leertrajecten "on the job" aangereikt in een constructieve dialoog en binnen een veilig kader. De professional ontwikkelt zich over de bedrijfsgrenzen heen en werkt aan zijn carrièrekansen.

Bedrijven en professionals kunnen zich vrijblijvend registreren op het Enkira Talentdeling-platform (www.talentdeling.be) waar ze vraag of aanbod aan talent of leeromgeving kunnen raadplegen en/of aanmelden.

Enkira N.V. is gevestigd te 3001 Leuven, Interleuvenlaan 62. Telefoon: 016/36.48.23. URL: www.enkira.be.