Trafuco-groep vernieuwt bunkervloot

Investering van ruim 5,5 miljoen euro

Beltra-B, onderdeel van de Trafuco-groep (Schelle), heeft zijn bunkervloot uitgebreid met de Trafuco 7. Die werd onlangs samen met de Trafuco 6 gedoopt. Laatstgenoemde is intussen wel zowat een jaar in de vaart. Zowel de Trafuco 6 als 7 zijn dubbelwandige eenheden, waarmee de groep anticipeert op de nieuwe regelgeving die in 2018 van kracht gaat. “Hoewel het vervoer van smeeroliën over water niet onder de ADN-regelgeving valt,” aldus ceo Marc Van den Broeck. De groep investeerde ruim 5,5 miljoen euro in zijn twee jongste eenheden. Niet uitgesloten is dat tegen 2018 nog een bijkomende dubbelwandige bunkereenheid in gebruik wordt genomen.

In 1992 voerde Marc Van den Broeck een management buy-out uit bij de brandstoffenverdelers Coppens en Trafuco, die toen nog in Burcht waren gevestigd. Trafuco, voluit Transport Fuel Coppens, ontstond uit de noodzaak van twee voormalige mazoutleveranciers aan eigen transportcapaciteit. Onder impuls van Van den Broeck, die in 1983 bij Coppens van start ging als financieel-administratief verantwoordelijke, wordt de transportactiviteit fors uitgebouwd. Tussen 1983 en 1992 groeide de vloot aan tot 43 wagens. Vandaag baat de groep 165 rollende eenheden uit.

Op vandaag tekent Trafuco voor het transport van vloeibare bulk in tankwagens en verpakt stukgoed in huifwagens.

In 1995 verwerft Trafuco Beltra-B N.V., een barge-firma met drie lichters die gespecialiseerd is in het bevoorraden van zeeschepen met smeeroliën, zowel vloeibaar als verpakt. Die positie versterkt de KMO een drietal jaar later met de integratie van Van Clapdurp B.V.B.A., dat focuste op het transport en de stockage van verpakte goederen (waarvan 90% smeeroliën voor de bevoorrading van zeeschepen).

In 2001 begeeft Trafuco zich op de markt van het huifwagenvervoer met de overname van NDB Logistics. In 2009 werden de activiteiten van NDB Logistics geheroriënteerd naar het containervervoer. Een en ander was het gevolg van de acquisitie toen van het departement dok-tractie van Hessenatie Logistics. Kort daarvoor had Trafuco ook al Transport Symons overgenomen.

De onderneming versterkte zodoende zijn transportactiviteiten op het stuk van de verpakte goederen in de Benelux en Frankrijk. Twee jaar eerder had Trafuco Carrosserie Patteet geïntegreerd, gevestigd rechtover zijn hoofdkantoor aan de Molenberglei te Schelle. Patteet focust vooralsnog uitsluitend op de carrosserie-activiteiten voor personenwagens.

Sinds kort controleert de Trafuco-groep ook opleidingsschool Vereniging voor Verkeersveiligheid, die eveneens in Schelle zijn uitvalsbasis heeft.

Intercompany-trafieken buiten beschouwing gelaten, tekende de Trafuco-groep vorig jaar met een 230-tal medewerkers voor een omzet van 26 miljoen euro in dienstverlening. De activiteiten in de brandstoffendistributie (handel) genereerden bovenop nog eens 11 miljoen euro omzet.

A-typisch vervoerbedrijf

Marc Van den Broeck omschrijft de Trafuco-groep als een a-typisch vervoerbedrijf.

“Een doorsnee-transporteur opteert doorgaans voor een bepaald vakgebied, bijvoorbeeld het vervoer van vloeistoffen, containers of het huifwagenvervoer. Als Trafuco bundelen we die drie activiteiten in een geïntegreerde dienstverlening, zodat we aan onze klanten een totaal-service kunnen bieden,” luidt het.

De groep rekruteert zijn klanten in de olie-business, de chemie, de afvalsector en de havenbedrijven (container- en stukgoedtransport). Dat gebeurt vanuit Schelle (waar de Trafuco-groep vijf sites in uitbating heeft), het Antwerps havengebied (Luithagen, uitvalsbasis van NDB Logistics), Kaai 40 (uitvalbasis voor de mariene activiteiten) en Frankrijk (Parijs), waar Trafuco een kleine vestiging heeft die eind 2011 werd overgenomen.

Beltra-B

Dat Trafuco’s concept van geïntegreerde dienstverlening behoorlijk ver gaat, blijkt uit de activiteiten van Beltra-B. De specialisatie in de toelevering van smeeroliën aan zeeschepen strekt zich over verschillende verkeersdragers heen. Trafuco behartigt de belevering aan landzijde, Beltra-B neemt de watercomponent voor zijn rekening.

“Trafuco is de enige speler in de Benelux en Frankrijk die met de belevering van smeeroliën aan zeeschepen zowel met trucks als lichters actief is,” aldus onze gesprekspartner.

Met een marktaandeel van ruim 65% in de Belgische markt, claimt Trafuco absoluut marktleiderschap. Het bedrijf is actief in alle Belgische havens (80%), Noord-Frankrijk (15%) en, gebeurlijk, Nederland (5%, Vlissingen en Terneuzen).

Met Chevron, Total en Lukoil heeft Beltra-B langlopende samenwerkingscontracten in uitvoering. Dat is ook het geval met Exxon, zij het momenteel uitsluitend aan landzijde. De zopas opgeleverde Trafuco 7, die in Kladovo (Servië) werd gebouwd, in eigen beheer in Dordrecht werd afgewerkt en 920 ton kan laden, wordt voor Total ingelegd. Met 16 compartimenten kan hij acht verschillende kwaliteiten aan. Dat is ook het geval voor de vorig jaar opgeleverde Trafuco 6 (525 ton en 12 compartimenten), die voltijds voor Chevron operationeel is.

Sinds kort wordt Lukoil beleverd met de Trafuco 8 (890 ton). De Trafuco 4 (430 ton) verdwijnt wellicht uit de vloot terwijl de Trafuco 5 op de spot-markt wordt ingelegd of voor de opslag van tussenstocks wordt ingezet.

“Met de Trafuco 6 en 7 beschikken we als bunkeronderneming over twee dubbelwandige eenheden. We anticiperen daarmee op nieuwe Europese regelgeving die per 2018 van kracht wordt voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over het water. Hoewel smeeroliën niet onder de ADN-voorschriften vallen en derhalve niet als gevaarlijk worden beschouwd,” zo nog Van den Broeck.

Niet uitgesloten is dat de enkelwandige Trafuco 8, die van 1991 dateert, tegen 2018 door een dubbelwandige variant wordt vervangen. In dat geval zal Beltra-B zijn vlootcapaciteit in amper vijf jaar zo goed als verdubbeld hebben.

Verdere uitbouw vloot …

Als wegtransportonderneming gaat Trafuco er prat op als onafhankelijk familiebedrijf zijn toevlucht niet te nemen tot uitvlagging, postbusbedrijven of externe filialen in voormalige Oostbloklanden. Bedoeling van de KMO is zijn positie in zijn doelmarkt te blijven versterken.

Naast de forse investering in zijn mariene business, trekt het bedrijf dit jaar zowat 2,5 miljoen euro uit voor vlootvernieuwing (15 nieuwe trekkers, 30 nieuwe containerchassis en 15 nieuwe inox trailers, waarvan vijf voor inzet in de afvalbranche).

… en carrosserie-activiteiten

Trafuco heeft uitbreidingsplannen voor de uitbreiding van zijn carrosserie-activiteiten. In eigen atelier verzorgt het bedrijf nu al onderhoudswerkzaamheden voor een vijftal externe wegvervoerbedrijven. In het verlengde daarvan wil de onderneming het activiteitenspectrum van Carrosserie Patteet met carrosseriewerkzaamheden voor vrachtwagens verruimen.

Een en ander houdt in dat de activiteiten van Patteet van zijn bestaande locatie naar een ruimer pand in de onmiddellijke buurt zouden worden overgeheveld. Andere uitbreidingsplannen, voor zowel horizontale als verticale integratie, zitten in de pijplijn. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Meer sectornieuws

Agenda