Belgische ondernemers in Silicon Valley delen expertise via Startups.be

Het aantal Belgische oprichters die in Silicon Valley (of elders in de wereld) succesvolle bedrijven runnen neemt snel toe. In hun ondernemingstrajecten kwamen ze veelvuldig in contact met business angels en risicokapitaalverschaffers in zowel België als de Verenigde Staten. De ervaring die ze daarbij opdeden stellen ze thans ter beschikking van de gemeenschap via samenwerking met Startups.be V.Z.W. (Gent).

Xavier Damman (oprichter Storify), Davy Kestens (oprichter Sparkcentral), Louis Jonckheere (oprichter Showpad) en Tanguy Peers (mede-oprichter Pawshake en Co-Station) lanceren met Startups.be een digitaal platform dat ondernemers rechtstreeks tot hen toegang verschaft en inzicht verleent in hun activiteiten en beschikbaarheden.

De initiatiefnemers stellen zich beschikbaar voor face-to-face meetings met ondernemers tijdens de koffie, via Skype of tijdens de kantooruren. Opzet is bijstand te verlenen bij product-design, go-to-market strategie en het succesvol uitbouwen van ondernemingsprojecten, bij het zoeken naar geldelijke middelen of de eventuele verhuis naar de Verenigde Staten.

Het gaat de initiatiefnemers evenwel vooral om het ondersteunen van een nieuwe generatie entrepreneurs door hun eigen verhalen te delen.