Corda Incubator opent deuren

Gezamenlijk initiatief van LRM, iMinds en stad Hasselt

Het digitale onderzoekscentrum van Vlaanderen, iMinds V.Z.W., heeft op Corda Campus te Hasselt een incubator geopend. Met Ugentec, Firewolf Engineering, Optimise-IT en Qamira werden de eerste start-ups aangetrokken. iMinds heeft al een incubator in Gent die wordt uitgebreid. In Brussel werkt de organisatie op incubatorvlak in partnership met respectievelijk Icab en Co.station. In Antwerpen staat een soortgelijke samenwerking met Start it@kbc in de steigers. iMinds hoopt dit jaar een 20 à 25-tal start-ups in de incubatiecentra onder te brengen.

Met LRM als partner kan Corda Incubator op een uniek concept terugvallen, met name de combinatie van risicokapitaalverschaffer en aanbieder van bedrijfsinfrastructuur. Corda Campus huisvest intussen een 50-tal bedrijven alsook overheidsinstellingen als Agentschap Ondernemen, Innovatiecentrum Limburg, Flanders Investment & Trade, …

“Als ICT-incubator oefent Corda Incubator een magneetfunctie uit voor open innovatie,” stelt Stijn Bijnens, algemeen directeur van LRM.

Partner iMinds bijvoorbeeld zette onlangs een samenwerking op met vijf industriële partners, waaronder Mobile Vikings dat zijn hoofdkantoor op Corda Campus heeft.

“Kritieke succesfactoren aanwezig”

Voor Danny Goderis, coo van iMinds, zijn in Hasselt alle kritieke succesfactoren (KSF’s) aanwezig om Corda Incubator succesvol uit te bouwen. Zo kan LRM voor early seed-financiering (50.000 - 100.000 euro) tekenen, een verlieslatende activiteit waarvoor de private sector de neus ophaalt.

Daarnaast wordt de lokale digitale innovatie-cluster in een omgeving ingebed die als ecosysteem kan fungeren. iMinds zelf neemt voor zijn start-ups de rol van business coach op.

Voorts speelt het digitaal onderzoeks- en incubatiecentrum van de Vlaamse overheid in op de behoeften van de start-ups door snel te handelen.

“Jaarlijks organiseren we drie tot vier calls voor het indienen van innovatieve ideeën met het oog op het opzetten van een bedrijfsmatige activiteit. Binnen de maand valt de beslissing of het idee aanleiding tot een start-up kan geven. Van de 77 aanvragen die we vorig jaar mochten ontvangen, mondden er 18 uit in de effectieve opstart van een onderneming,” zo nog de coo.

Ten slotte is het de ondernemer zelf en zijn team die cruciaal zijn voor het welslagen van het ondernemingsproject. De overheid creëert enkel het omgevingskader.

“Beter een A-team met een B-idee, dan een B-team met een A-idee,” aldus Goderis.

Eerste start-ups aan boord

Corda Incubator beschikt over 1.100 m² kantoorvloer in een gerenoveerd ruimte op de  Campus. De verdieping huisvest een aantal flex seats, vaste desks, vijf kleine kantoren en even veel gemeenschappelijke vergaderzalen. Bedoeling is dat de start-ups maximaal 18 maanden in het incubatiecentrum verblijven. Daarna kunnen ze mogelijk uitwijken naar een ander onderkomen op Corda Campus. iMinds neemt traditiegetrouw steeds een minimum belang van 3% in de start-ups in zijn incubatoren.

Het spreekt voor zich dat Corda Incubator nauw zal samen werken met UHasselt en de Limburgse hogescholen. Eén van de eerste bewoners is Firewolf Engineering, opgericht door ex-PXL-studenten, dat in serious gaming actief is.

Aan de wieg van Ugentec, dat zich toespitst op de procesautomatisering van DNA-matching, staan ook voormalige PXL-studenten. Qamira, bedrijvig in de cameracaptatie, is een doorstart van het overstag gegane Camargus. Optimize-IT, ten slotte, recent opgericht door twee studenten van de PXL, is gespecialiseerd in de interne en externe reiniging van computers alsook het ontwerp en het onderhoud van websites.